103

ی ی یی. ی ی ی ی . ی . ‌ی 30 . ی 5 . ی 51 یی: . «ی ( یی) ی ی ی (ی یϐی ) ی Ϙ یی ی ϡ ی ی ‌ی ی 70 6 یی: . «ی ی ی ѐی ϐی ی ی Ȑѡ ی یی ی ی . ی ی () Ϙ یی ی‌یی ǘ ی ی ی ی ی ѐی ‌‌ ی یی ی ی ی ی ی ϐی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ǘ . ی 17 18 () 40 یی: . « ی ی () ییϡ ( ی) ی . ‌ یϐی ی . «ی ی ی ی ( ی) ѡ ی ‌ ی ی ی یی ی. یی یی ی یی ی 51 ی ی ی ی یی یی .

ی 4 32 یی: «ی ی Ϙ یی ی ی‌یϿ»

ی 3 ی 10 یی: « ی ‌ ی 6 (6 ) یϡ . ی ی. ی ی . ی ϐی Șی ( یی ) ی ی‌یϿ» ی 47 22 ی 5 32 ی 4 70 ی 50 یی ی ی. ی 53 7 یی: «ی ( ی ) یی: . «ی یی ی ȘϿ ی ی ѐ ی ی یی Șی» ی 12 13 30 یی: * . «ی ی с ی ی یی ی ( ی ی) ی ی ی

ی 94 6 یی: یی: . «یی یی ی ی ی‌ی». . «ی یی ییϡ ی 43 39 یی: . «ی ی () یی ی . Ȑ ǐэ ی ی یی ی ی ی ی Ͽ» ی ی ی یی ی . ی 18 ی 10 یی: . «ی () یی ی‌ ی ی‌ ی ی‌ϡ ی ی‌ی: ی ی‌ی ی () ‌ی ی ی ی‌. ی 23 ی 36 ی ی ی‌ ی‌ی: . «ی ی ی ی Ȑی ǐ ‌ی ی یϿی 26 53 یی: . « ی ʐی ی ی ی () ی ی ی ی 48 74 یی: . «ʡ ϐ ی‌ی ی

ی 86 43 یی: . «ی ی ی ی ی ی ی () ی ی 81 ی ی ی. ی 39 یی. ی 22 23 34 یی: . «Ȑ ی ی () یی ی. ی ی ی . јی . ی Ϙ ی . « ی ‌ی ی ی ی ی 42 یی. ی 87 ی 19 یی: . « ی (ی ) ی یی ی ی ی. یی ʐ . ی 93 95 ی یی.

ی 109 110 20 ی یی: . « ی ی‌ی ی ی . « ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی . ی 26 28 ی 21 یی: . « ی . ی . ی ی. ϐ . « یی یی. ی . « ی ی. ی ی ی ی‌. ʐی ݘ ی‌ . ی 255 2 یی: « ی (ی 捘ی .) ی ی . ی ی‌ϡ ی . ی ی ی‌Ͽ! ی ی ( ی ی‌ .) ‌ی ی ј ̐ . ی 254 48 123 یی یی ی .

ی ی‌ 195 ی 186 ‌ ی یی: . « یی