32

حقوق بشر 2


حقوق بشر : دروغ بزرگ

حقوق بشر امروزه سخني است كه براي فريب مردم بكار ميرود تا كشورهاي مخالف را كه نميخواهند از دستورها و نظرهاي كشورهاي قوي اطاعت كنند به رعايت نكردن حقوق بشر متهم كنند. مثل اينكه ايران و سوريه و كره شمالي و سودان و ليبي را به رعايت نكردن حقوق بشر متهم ميكردند و چون ليبي اعلام كرد كه دست از ساختن بمب اتمي برميدارد از مركز شرارت خارج شد. البته چون زورشان به چين و هند و روسيه نمي‌رسد آنها را از شرورها جدا ميكنند. حقوق بشر در كشورهائي که مدعي رعايت حقوق بشر ميباشند عبارت است از آزادي زنان در نشان دادن زيبائي‌هاي اندام خود يعني ران و بازو و سينه و آزادي بيان و عقيده و قلم. ولي آقاي ارنست شفدل چون هو لوكاست را نفي كرد دادگاه مانهايم او را به 5 سال حبس محكوم كرد. آقاي رابرت فوريسون استاد ادبيات مخالف هولوكاست و پروفسور كلودياموتا استاد تاريخ خاورميانه توسط لابي يهودي ايتاليا تحت فشار قضائي قرار گرفتند. يهوديان از رم با ترامواي به محل سخنراني رفتند و هر دو پروفسور را مورد حمله قرار دادند چون وجود اطاق گاز را زير سؤال برده بودند. من از واقعيت آن واقعه و بود و نبود آن و تعداد كشته‌ شدگان اطلاعي ندارم. ولي ميخواهم نبودن آزادي عقيده و بيان و قلم را نشان دهم. آيا باز آزادي عقيده و بيان و قلم در كشورهاي اروپائي و امريكا وجود دارد؟ مسلمانان نميتوانند بنام مسجد در آمريكا بنائي بسازند و بايد امتياز آن را بنام مركز تعليماتي بگيرند. البته با وجود ارتش و پليس و سیا مردم جرئت مخالفت با حكومت را ندارند. بشر از نظر تمام كشورها افرادي هستند كه در چهارچوبه كشور آنها زندگي ميكنند و مردم كشورهاي ديگر بشر نيستند. مردم هندوستان و پاكستان كه پوستشان به استخوانشان چسبيده بشر نيستند. ميگويند سالي چند ميليون كودك افريقائي از گرسنگي ميميرند و در فيلم‌ها وضعيت آنها را مي‌بينيم. آيا آنها بشر نيستند و براي مثال فقط مردم امريكا بشر هستند؟ مراكز فيت‌نس (متناسب كردن اندام) را در هر محله‌اي مي‌بينيم كه براي رهائي از چاقي ايجاد شده‌اند. حقوق بشر را در اسرائيل مي‌بينيم كه با مردم غزه چندين ماه چه كرده‌اند و چه ميكنند. (امروز 16/7/2009 ميباشد). ديديم كه مدت 22 روز دولت اسرائيل در غزه چه كرد. آنطور كه مينويسند 1370 بشر فلسطيني در اين جنگ كشته شد و 12 ميليارد دلار خسارت به فلسطين وارد شد كه خانه‌هاي زيادي در اين حمله خراب شد. آنطور كه از قول كارتر در حوالي انتخابات اخير امريكا نوشتند او گفت در تمام حملات موشكي فلسطيني‌ها به اسرائيل 7 اسرائيلي كشته شدند نه 1370 نفر. جالب‌تر اينكه هيچكدام از اين مدعيان حقوق بشر اروپا و امريكا نگفتند فلسطيني‌ها آدم (بشر) هستند چرا آنها را محاصره اقتصادي كرده‌ايد و اجازه نميدهيد دارو و غذا به آنها رسانده شود و به اسرائیل همه گونه سلاح جنگي داده ميشود و اگر كمكي به حماس شود ميگويند به تروريست‌ها كمك ميشود ولي خودشان به تروريست‌هاي يهودي شب و روز به دولتي كه علناً آقاي هنيه را تهديد ميكنند كه تو را ترور مي‌كنيم كمك ميكنند. مگر ترور شاخ و دم دارد؟ آيا اين كلمات بقول جرج اورول فقط «واژه‌هاي بي‌معنائي» هستند كه در عرصه سياسي دائماً تكرار ميشود؟ «الفاظي چون دمكراسي، آزادي و عدالت مدت‌ها است كه از آن سوء استفاده كرده‌اند و از معناي اصلي‌شان تهي شده است... واژه دموكراسي در قانون اساسي امريكا و در بيانيه استقلال وجود ندارد». بعد آقاي دكتر رائول مينويسد «مسلماً در اين باره كه واژه‌ها در سياست بي‌معنا است حق‌ با اورول است» اول ژانويه 2009 (اعتماد) اورول نويسنده انگليسي است كه كتاب انقلاب حيوانات را نوشته و بازي با كلمات و نوشته‌ها را به خوبی در اين كتاب بيان ميكند.

اسقف ريچاردسون بقول BBC در تاريخ 2/9/2009 ميگويد: «تعداد يهوديان كشته شده توسط نازي‌ها بيشتر از 300 هزار نفر نبوده استدر صورتيكه يهوديان ميگويند 6 ميليون يهودي توسط نازي‌ها كشته شده‌اند. بيشتر مسيحياني كه مخالف هيتلر بودند توسط نازي‌ها كشته شدند. ولي در كشورهائي كه دم از آزادي عقيده و بيان و قلم است مي‌بينيم كه اكر كسي بخواهد عقيده خود را بگويد زنداني ميشود.

ديباچه حقوق بشر ميگويد: «از آنجا كه شناسائي حيثيت و كرامت ذاتي تمام اعضاي خانواده بشري و حقوق برابر (!!!!) و سلب‌ناپذير آنان اساس آزادي و عدالت و صلح در جهان است... برابري حقوق مردان و زنان ...» در بند 2 ديباچه ميگويد «افراد بشر در بيان و عقيده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند» و ماده 1 آن ميگويد: «تمام افراد بشر از لحاظ حيثيت و كرامت و حقوق با هم برابرند. همگي داراي عقل و وجدان هستند و بايد با يكديگر با روحيه برابر رفتار كنند»، آيا يهوديان اسرائيل با فلسطيني‌ها اينكار را ميكنند؟ آيا اروپائيان و امريكا با ايران و كره شمالي اينطور رفتار كرده و ميكنند يا آنها را محاصره اقتصادي ميكنند و هيچكدام آنها نميگويند اينكار مخالف حقوق بشري است كه خودتان تصويب كرده‌ايد؟

ماده 3- «هر فردي حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد.» (آيا اروپائي‌ها و امريكائي‌ها اينكار را براي مردم ايران و كره‌شمالي و غزه ميكنند يا نه؟!)

ماده 13- شماره 1- «هر شخصي حق دارد در داخل هر كشور آزادانه رفت و آمد كند و اقامتگاه خود را برگزيند.» (آيا اينكار در كشورهاي اروپائي و امريكائي و ديگر كشورها وجود دارد يا كارت سبز (گرين كارت) و كارت تابعيت ميخواهند؟) ماده 11 - «هر شخصي ... بي‌گناه محسوب ميشود تا هنگامي كه در جريان محاكمه‌اي علني كه در آن تمام تضمين‌هاي لازم براي او تامين شده باشد مجرم بودن وي به طور قانوني محرز گرددماده 25 - «هر شخصی حق دارد... از حيث خوراك، پوشاك، مسكن، مراقبت‌هاي پزشكي و خدمات اجتماعي ضروري برخوردار شود.» (آيا محاصره اقتصادي اين حقوق را از بين نميبرد؟) «برو قوي شو اگر راحت جهان خواهي كه در نظام طبيعت ضعيف پامال است»