24

ازدواج عايشه

يكي از ايرادهائي كه با هياهو به پيغمبر اسلام ص ميگيرند درباره ازدواج پيغمبر ص با عايشه دختر ابوبكر است. اين ايراد اگر وارد باشد به پيغمبر وارد است نه به اسلام. ميگويند وقتي پيغمبر ص با عايشه ازدواج كرد عايشه در حدود 6 سال داشت. در صورتيكه پيغمبر تا وقتي خديجه ع را داشت با كسي ازدواج نكرد. خديجه در سال دهم بعثت در شعب ابوطالب درگذشت. عايشه بقول ابن اسحاق كه قديمي‌ترين مورخ اسلامي است هشتمين نفري بود كه به پيغمبر اسلام ص ايمان آورد يعني در سال اول يا دوم بعثت ايمان آوردن او صورت گرفت يعني در سال اول يا دوم بعثت او ايمان آورد و لااقل 8 سال يا 10 سال داشت و آنطور كه درگذشت خديجه ع نشان ميدهد اگر ازدواج پيغمبر با او بلافاصله بعد از درگذشت خديجه ع باشد. او لااقل 17 يا 16 سال داشته است و آنطور كه ابن اسحاق و ديگران ميگويند زفاف پيغمبر ص با او در مدينه صورت گرفته. اگر اين زفاف در سال اول هجرت پيغمبر ص به مدينه باشد سن عايشه در آن موقع در حدود 20 سال تا 23 بوده. ابن اسحاق ميگويد عايشه در موقع زفاف 17 ساله بوده چون پيغمبر 13 سال پس از بعثت به مدينه هجرت كرد. حالا چطور اين آقايان بي‌اطلاع كينه‌ توز كه غرق تعصب و دشمني با اسلام هستند چنين حرفي مي‌زنند؟ گفته‌اند: «اگر به چشم عداوت كسي نگاه كند نشان صورت يوسف دهد به ناخوبي». من نميدانم شايد روحاني نماهاي روحاني به خاطر شهوت‌راني خودشان يا مريدانشان چنين حرفي زده باشند. خدا دانا است. چون آيه 127 نساء سوره 4 ميفرمايد: «... شما دوست داريد با دختران يتيم ازدواج كنيد...» در صورتيكه عايشه يتيم نبود و پدرش ابوبكر 5/2 سال بعد از پيغمبر زنده و خليفه مسلمانان بود و عایشه با ميل خودش و اجازه پدرش با پيغمبر ازدواج كرد. اين‌ها ازدواج راسل و چارلي چاپلين و پيكاسو را با دختران جوان در قرن بیستم ديده يا خوانده‌اند و هيچ ايرادي نميگيرند. البته نبايد فراموش كرد كه يهوديان و مسيحيان دشمني اصولي با اسلام دارند و بنام محققين اسلامي كينه‌ خود و مريدان خود را به اسلام نشان داده‌اند. چون يهوديان در تورات ميخوانند كه موسي در شماره اول باب 14 تثنيه به يهوديان ميگويد: «شما پسران يهوه خداي خود هستيد...» و در شماره 22 باب 4 خروج نوشته شده كه خدا به موسي گفت: «به فرعون بگو خداوند چنين ميگويد، اسرائيل پسر من و نخست‌زاده من ميباشد». تحصيل كرده‌ها و دانشمندان يهودي ميدانند كه خدا آدم نيست كه پسر و نخست زاده داشته باشد. و قرآن راست ميگويد كه در سوره اخلاص (توحيد) سوره 112 ميفرمايد: «خدا نزائيده (فرزند ندارد) و زائيده نشده (پدر و مادر ندارد)». و مطابق آيه 101 انعام سوره 6: «از كجا فرزند دارد؟ در صورتيكه همسر نداشته..» مسيحيان هم ميگويند عيسي مسيح پسر محبوب و يگانه خدا است. مطابق انجيل متي و مرقس و لوقا و شماره 18 باب اول و شماره 16 باب 3 انجیل یوحنا. در صورتيكه مسيح ميگويد بديگران نيكي كنيد تا فرزند خدا باشيد. 44 تا 5:48 متي.