20

مساوات 2

مساوات يا عدم مساوات

در طبيعت مساوات وجود ندارد. خداوند در قرآن مطابق آيه 25 حديد سوره 57 ميفرمايد: «بدون ترديد پيغمبرانمان را با دليل‌هاي روشن فرستاديم و با آنها كتاب و ميزان نازل كرديم تا مردم عدالت را برقرار كنند...» عدالت يعني با هركسي مطابق حق او رفتار شود.

چون رفتار و دانش و فعاليت افراد با هم متفاوت است حقوق آنها با هم متفاوت است. معلم عادل بشاگردان خود متناسب دانش آنها از درس نمره ميدهد. كارفرماي عادل به كارگران و كارمندان خود مطابق دانش و كاري كه انجام ميدهند مزد و حقوق ميدهد. قاضي عادل مطابق جرم آنها براي آنها مجازات تعيين ميكند. پزشك به هر مريضي مطابق بيماري او دارو ميدهد. مساوات خلاف عدالت است. معلمي كه به همه شاگردان نمره مساوي بدهد عادل نيست. قاضي براي قاتل عمد و غيرعمد و ضارب و دزد و كلاهبردار يك مجازات تعيين نميكند. در قرآن همه جا صحبت از عدم تساوي است. مثل «آيا كور با بينا و كر با شنوا مساوي هستند؟» آيه 24 هود سوره 11 و 19 فاطر سوره 35. و «كار خوب و بد مساوي نيستند» آيه 34 سوره 41. و «مؤمن و فاسق مساوي نيستند» آيه 18 سوره 32. و «ناپاك و پاك مساوي نيستند» 5:100 . و «تاريكي و نور مساوي نيستند»35:20. و «زنده‌ها و مرده‌ها مساوي نيستند» 35:22 و «شب و روز با هم مساوي نيستند». 10:6. و «سایه و گرمای آفتاب هم با هم مساوی نیستندآیه 21 فاطر سوره 35.

در طبيعت فلزات و خاك و آب و باد و آتش و بخار و گاز و گياه و حيوان و انسان با هم مساوي نيستند. در گياهان چنار و تبريزي و گلابي و شمشاد و تربچه و هويج و سيب‌زميني با هم مساوي نيستند. حتي دو برگ چنار مساوي از تمام جهات وجود ندارد. همانطور كه دو اثر انگشت مساوي در جهان وجود ندارد. گربه و عنكبوت و فيل و پشه و ماهي مساوي نيستند. تركيب خوني آدم گرسنه و سير و كسي كه قرمه‌سبزي خورده و كسي كه قيمه خورده مساوي نيست. دو طرف راست و چپ بدن و صورت و سر انسان مساوي نيست. اگر بدست كسي كاغذي بدهيد و از او بخواهيد درباره مطلبي 10 سطر بنويسيد و بعد آن را از او بگيريد و به او بگوئيد درباره همان مطلب چيز بنويسد نميتواند عين آن را بنويسد چه رسد كه چند روز بعد از او بخواهيد بنويسد.

مساوات در طبيعت و قوانين طبيعي و قوانين اجتماعي وجود ندارد. مساوات كلمه‌اي است كه براي فريب انسان‌ها بكار رفته است. انسان‌ها زياد دروغ ميگويند. شعارهاي فريبنده زياد است. مساوات انسان‌ها همانطور كه ديباچه و ماده يك حقوق بشر ميگويد كه «افراد بشر حقوق مساوي دارند» يك دروغ بزرگ است. هيچ دو انسان از لحاظ وزن و درازي قامت و پهناي سينه و شكل و اخلاق و دانش و هوش و استعداد و فعاليت با هم مساوي نيستند. ماده 7 حقوق بشر ميگويد انسانها «از حمايت يكسان قانوني برخوردارند». در صورتيكه مردم اسرائيل و مردم فلسطين از حقوق مساوي برخوردار نيستند. آنطور كه كارتر رئیس جمهور سابق آمریکا گفت در تمام مدتي كه حماس اسرائيل را بمباران كرد فقط 7 نفر اسرائيلي كشته شدند. در صورتيكه در حمله 22 روزه اسرائيل به غزه بيش از 1300 نفر فلسطيني كشته شدند و مردم غزه ما‌ه‌ها است در محاصره اقتصادي قرار دارند و از آب و غذا و دارو محروم هستند و آقاي اوباما رئيس‌جمهور امريكا در مورد حمله اسرائيل به غزه گفت «اسرائيل از خود دفاع ميكند». اروپائيان هم در اين مدت نگفته‌اند محاصره اقتصادي غزه خلاف حقوق بشر است. اوباما خوب ميدانست حرفي كه ميزند دروغ است ولي باز ميگفت چون مجبور بود در مقابل لابي صهيونيست‌ها و نمايندگان مجلس نمايندگان و سنا چنين حرفي بزند. ماده 25 حقوق بشر ميگويد: «هر فردي حق زندگي مناسب از حيث خوراك و پوشاك و مسكن و مراقبت‌هاي پزشكي و خدمات اجتماعي دارد». آيا افريقائي‌ها و پاكستاني‌ها و هندي‌ها و افغاني‌ها چنين حقي ندارند؟ دروغ زياد گفته ميشود. روحاني‌ نماهاي تمام اديان از بي‌اطلاعي مردم سوء استفاده ميكنند و به مردم دروغ ميگويند. سياستمداران جهان هم به مردم دروغ ميگويند و به هم تهمت ميزنند. چون ميدانند مردم نميتوانند بررسي كنند و متوجه دروغ گفتن آنها بشوند. آقاي بوش و آقاي اوباما و سران كشورهاي اروپائي صريحاً ميگويند ايران ميخواهد بمب اتمي بسازد در صورتيكه دولت ايران و برادعي رئيس سابق سازمان بین‌المللی انرژی اتمي و تمام 16 نهاد اطلاعاتي امريكا گفتند ايران نمي‌خواهد بمب اتمي بسازد ولي باز امريكا و اروپا ميگويند ايران ميخواهد بمب اتمي بسازد. دروغ پشت سر دروغ. مردم بي‌اطلاع هم كه وسيله بررسي آن را ندارند آن را خيلي ساده بازگو ميكنند. وظيفه هر انساني و هر مسلماني گفتن حقايق و متوجه ساختن افراد بي‌اطلاع است.

مساوات انسان‌ها دروغ بزرگي است كه سياستمداران جهان به مردم گفته‌اند و ميگويند و ديگران تكرار ميكنند. ميگويند «انسان‌ها مساوي هستند» و «در انتخابات هر انساني يك رأي دارد» آيا راي هزار نفر آدمي كه افراد را نمي‌شناسند با يكنفر كه فرد منتخب خود را از نزديك ميشناسد و از پاكي و راستگوئي و دانش او اطلاع كامل دارد مساوي است؟ هَلْ يَستَوِي الَّذينَ يَعْلَمونَ وَالَّذينَ لا يَعْلَموُنْ؟ «آيا كساني كه مي‌دانند با كساني كه نمي‌دانند مساوي هستند؟» آيه 9 زُمَر سوره 39. عزيزان من انسان‌ها دروغ زياد ميگويند. دروغ‌هائي كه خودتان در طول زندگي خودتان به ديگران گفته‌ايد را به خاطر بياوريد تا متوجه شويد انسان‌ها زياد دروغ مي‌گويند بقول شاعر «زبس كه مردمك ديده (چشم)، ديده مردم بد دگر زمردمك ديده سوء ظن دارم». انسان‌ها براي رسيدن به هدف خود خيلي دروغ ميگويند. «من آنچه شرط بلاغ (گفتن) است با تو ميگويم تو خواه از سخنم پندگير خواه ملال».