12

اتحاد 2

اتحاد مسلمانان و اصلاح جهان

مسلمانان وظيفه دارند كه مطابق آنچه قرآن ميفرمايد دنيائي بسازند كه در آن اثري از ظلم و فساد و فقر و جهل و خرد شدن شخصيت انسان‌ها نباشد. آيه 25 حديد سوره 57 و آيه 51 مومنون سوره 23 و آيه 24 و 25 معارج سوره 70 و آيه 36 اسراء سوره 17و آيه 64 آل‌عمران سوره 3. البته همه توجه دارند كه جمعيت‌هاي بزرگ در ابتدا كوچك بوده‌اند و در طول زمان كم‌كم بزرگ‌ شده‌اند. مسلمان ميداند «فقط گمراهان از رحمت خدا مأيوس ميشوند.» 15:56. و خداوند ميفرمايد: «... از رحمت خدا مأيوس نشويد...». 39:53. و يعقوب به بچه‌هايش گفت: «... از كمك خدا مأيوس نشويد. فقط افراد كافر از كمك خدا مأيوس ميشوند

دستجات بزرگ اول كوچك بوده‌اند كم‌كم بزرگ شده و در اول يكنفر شروع كرده مثل عيسي، محمد ص، هيتلر، ماركس، لنين. يك نفر بنام Charles Tize Russel عده‌اي را بنام خواندن كتاب مقدس دور هم جمع كرده و حالا «شاهدان يَهُوَه» در دنيا بيش از 5/6 ميليون نفر پيرو دارد و جوزف اسميت در 21 سپتامبر 1823 شروع بكار كرد و امروزه 6 ميليون انسان پيروآئين مورمون وجود دارند و ميرزا حسينعلي‌نوري كه لقب بهاء‌الله بخود داده بود را آوردند. 150 سال پيش ادعاي پيغمبري يا خدائي كرد. امروزه در حدود 5/7 ميليون پيرو دارد. با تمام فريبكاري‌ها و مغالطاتي كه كردند. اگر مسلمانان امروزي با توجه به وسائل ارتباطي امروزي با اتحاد خود شروع بكار كنند تا صد سال بعد چقدر خواهند بود و لااقل چند ميليون از 5/1 ميليارد مدعي مسلماني را با حقيقت اسلام آشنا خواهند كرد و مسيحيان و يهوديان را با مسلمانان براي ساختن يك دنياي پاك متحد خواهند كرد؟ با توجه به آيه 3:64 و آيه 2:136 .

مسلمانان قرآني با اتحاد خود ميتوانند تمام وسائل ارتباط جمعي را بدست آورند. اين وسائل عبارتند از اينترنت، راديو، تلويزيون، اي‌ميل، تلفن، فتوكپي، بروشور، كتاب، روزنامه، مجله، شعر، آواز، موسيقي، نقاشي، فيلم، تئاتر و ... مسلمانان واقعي ميتوانند با اتحاد خود كودكستان، دبستان، دبيرستان و دانشگاه بسازند و افراد را از بچگي و جواني با حقيقت اسلام آشنا كنند و با تأسيس بانك يا صندوق ذخيره اسلامي يا صندوق جهاد مالي اسلامي پول‌هاي افراد را جمع كنند و در راه تأسيس همه اينها بكار اندازند. چون مسلمانان ميدانند مطابق آيه 9:60 و آيه 8:60 بايد مقداري از درآمد خود را صرف كار دين بكنند. و درآمدي را كه بخاطر وضع اجتماعي خود بدست آورده‌اند صرف دين و بهبود وضع اجتماعي كنند تا خودشان و خانواده‌شان و تمام افراد بشر در رفاه كامل و آسايش و آرامش فكري قرار بگيرند. چون ميدانند اگر در يك قبيله صحرانشين بودند چنين درآمدي نداشتند. كار مسلمانان بايد في‌سبيل‌الله باشد يعني در راه برقراري دين خدا نه رسيدن به رياست. لذا بايد رياستي در كار نباشد بلكه همكاري در راه نيكي و تقوا باشد 5:2 . همكاري باشد تا در سر رياست اختلاف پيدا نكنند. اگر مسلمانان مطابق آيه 103 آل‌عمران سوره 3 بعد از آشنا شدن با قرآن متحد شوند كساني كه ميخواهند نماينده مجلس يا نخست وزير يا رئيس‌جمهور شوند به رأي آنها احتياج دارند و آنها منتها تا ده دوره انتخاباتي بتوانند مردم را فريب دهند كه 40 سال طول ميكشد و در اين مدت شما و مسلمانان آشنا با قرآن چندين برابر شده و احتياج آنها به رأي اينها چند برابر شده و بدون اينكه خوني از دماغ کسی بریزد يا سينه و مغزي با گلوله سوراخ شود يا بدني با بمب و موشك تكه پاره شود مسلمانان ميتوانند قوانين را مطابق عقيده خود از مجلس بگذرانند. چه رسد به آنكه اهل كتاب (كليه دينداران عالم) را به همکاری دعوت كنند. آيه 64 آل‌عمران و آيه 45 عنكبوت و آيه 136 بقره را نگاه كنيد. اگر مسلمانان عاقلانه رفتار كنند و دشمن تراشي نكنند با بحث و گفتگوي دوستانه مطابق آيه 34 فصلت اينكار بسيار ساده است. البته بيرون كردن افكار غلط از مغز افراد كار سختي است. ولي امروزه بسياري از افراد ادعاي عقل و خردمندي ميكنند و دنبال حقيقت ميگردند و متوجه ساختن آنها كار ساده‌اي است.

ان تنصروالله ينصركم ویثبّت اقدامكم. آيه 7 محمد (ص).

شروع كنيد موفق خواهيد شد. آيه 55 نور. اين وعده خدا است.


در هر شهري ميتواند اين همكاري بوجود آيد. از تو حركت از خدا بركت.