86

مغضوب

مسلمان در نماز خود هر روز لااقل ده بار تا هفده بار میگوید: خداوندا ما را به راه راست، راه کسانی که به آنها لطف کردی و نعمت دادی هدایت فرما. نه مغضوب علیهم. غضب شدگان به آنها. کسانی که مورد غضب قرار گرفتند و نه گمراهان. غضب یعنی خشم. آیه 81: 20 سوره طه به بنی اسرائیل میفرماید: از خوردنی‌های پاکی که روزی شما ساخته‌ایم بخورید و در آن طغیان نکنید. چون غضب من (خشم من) بر شما فرود می آید. هر کس دچار خشم من شود مسلماً از بین خواهد رفت. آیه 61: 2 سوره بقره میفرماید بخاطر شکم پرستی بنی‌اسرائیل ... مارک ذلت (خواری) و مسکنت (تهیدستی) بر آنها زده شد و گرفتار خشم (غضب) خدا قرار گرفتند. اینکار بخاطر این بود که منکر آیات خدا شدند و پیغمبران را بناحق کشتند. اینکار بخاطر این بود که سرکشی کردند و متجاوز بودند. مسلمانان هم که از اسلام جز اسم چیزی نداشتند بخاطر سرکشی و انکار آیات خدا و پیروی از نظر افراد دانشمندنما دچار خشم خدا و ذلت و مسکنت شدند. چون قانون خدا برای همه اجرا میشود. آیه 112: 3 سوره آل‌عمران در باره اهل کتاب میفرماید: هر جا که باشند دچار خواری شده‌اند مگر اینکه به رشته خدا (کتاب الهی) و رشته‌ای از مردم متوسل شوند؛ و دچار غضب الهی شدند و گرفتار مسکنت گشتند. اینکار به دلیل این است که منکر آیات خدا شدند و پیغمبران را بناحق کشتند. اینکار بخاطر این است که سرکشی کردند و متجاوز بودند. مسلمانان نیز به همین دلیل دچار خواری شدند. آیه 71: 7 سوره اعراف میفرماید هود به قوم خود گفت: عذاب از طرف خدا بر شما واقع شده و دچار غضب او شده‌اید. آیا در باره اسم‌هائی که خودتان و پدرانتان گذاشته‌اید با من بحث میکنید در صورتیکه خدا هیچ دلیلی برای وجود آنها نازل نکرده. بنابراین انتظار بکشید. من هم با شما انتظار میکشم. مسلمانان هم سرگرم بحث و مجادله در باره اسم‌هائی هستند که در قرآن اثری از آنها نیست.

آیه 15 و 16: 8 سوره انفال میفرماید: ای افراد با ایمان (که به رسالت پیغمبر ص و الهی بودن قرآن ایمان دارید. ای مسلمانان) وقتی با عده زیادی از افراد بی ایمان که به شما حمله میکنند برخوردید، به آنها پشت نکنید (فرار نکنید) کسی که در آن روز به آنها پشت (و فرار) کند دچار غضب خدا شده و جای او جهنم است و جهنم بدجائی است، مگر اینکه برای جنگ بسوی دیگر رود یا به یاری دسته دیگری برود. امروزه بیشتر این جنگ‌ها به صورت جنگ سرد و بوسیله زبان و روزنامه و کتاب و رادیو و تلویزیون و دیسک و CD و DVD و اینترنت صورت میگیرد. آیه 13 تا 16: 42 سوره شوری میفرماید: خدا برای شما از دین همان چیزی را قانونگذاری کرد که نوح را به آن سفارش کرد و همان چیزی است که به تو وحی کردیم و همان چیزی است که ابراهیم و موسی و عیسی را به آن سفارش کردیم که دین را اجرا کنید و در دین تفرقه نداشته باشید. قبول این چیزی که مشرکین را به آن دعوت میکنی برای آنها سخت است. خدا هر کس را که بخواهد انتخاب میکند و هر کس را که به سوی او برگردد هدایت می کند. دینداران تفرقه نداشتند مگر بعد از اینکه علم برای آنها آمد (متوجه حقیقت شدند) فقط روی حسادت (تجاوز به هم). اگر سخن خداوند تو در باره آنها نبود بین آنها حکم شده بود. کسانی که بعد از آنها کتاب به ایشان به ارث رسید در شک (و تردید) زیاد هستند. (که کدامیک از این راه‌های مخالف هم درست است) بنابراین تو مردم را به این اتحاد دعوت کن و همانطور که به تو دستور داده شده در اینکار استقامت داشته باش و از دلخواه آنان پیروی نکن و بگو من به هر کتابی که خدا نازل کرده ایمان آورده‌ام و به من دستور داده شده که بین شما به عدالت رفتار کنم. خدا صاحب اختیار و فرمانفرمای ما و شما است. کارهای ما مال ما و کارهای شما مال شما است. بحث و حجتی بین ما و شما نمانده (باید ببینیم خدا که صاحب اختیار و فرمانفرمای ما و شما است چه دستوری داده) خدا بین ما را جمع میکند و بازگشت به پیشگاه او است. کسانی که در باره خدا پس از آنکه مورد قبول مردم قرار گرفته بحث میکنند، دلیل آنها پیش خدا باطل است. مورد خشم خدا هستند و عذاب سختی دارند.

آیه 6: 48 سوره فتح میفرماید: خدا مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را که نسبت به خدا گمان بد دارند عذاب میکند. پیشامد بدی دارند. غضب خدا بر آنها است. و خدا جهنم را برای آنها آماده کرده، جهنم جای بدی است. آیه 13 ممتحنه سوره 60 میفرماید: ای افراد با ایمان (که به رسالت پیغمبر ص ایمان دارید) دسته‌ای را که مورد غضب خدا هستند دوست نگیرید (پشتیبان و علاقه‌مند خودتان ندانید) آنها از آخرت مأیوس شده‌اند. همانطور که افراد بی ایمان از مردگان مأیوس شده‌اند. آیه 14: 58 میفرماید: آیا کسانی را ندیدی که افرادی را که مورد غضب خدا هستند پشتیبان (علاقه‌مند و دوستدار) خود گرفته‌اند. آنها از شما نیستند، از آنها هم نیستند. قسم دروغ میخورند و خودشان هم میدانند. که قسم دروغ میخورند.

آیه 59 تا 62: 5 سوره مائده میفرماید: بگو ای اهل کتاب آیا غیر از این است که چون ما به خدا و قرآنی که به ما نازل شده و تورات و انجیلی که به شما نازل شده ایمان داریم و بیشتر شما فاسق هستید و از دستور خدا اطاعت نمیکنید از ما انتقام میگیرید؟ بگو آیا به پاداشی از جانب خدا که بدتر از آن است شما را آگاه بکنم؟ کسی که خدا او را لعنت و از رحمت خود محروم کرده و مورد خشم و غضب قرار داده و بعضی از آنها را مثل میمون و خوک و بنده طاغوت ساخته. آنها بدترین موقعیت را دارند و از راه راست منحرف شده‌اند. وقتی پیش شما بیایند میگویند ایمان آورده‌ایم (ما هم مسلمان هستیم) در صورتیکه با کفر و بی ایمانی وارد شده‌اند و با آن رفته‌اند. خدا از آنچه پنهان میکنند بهتر اطلاع دارد. بیشتر آنها را می‌بینی که در گناه و ظلم و خوردن مال حرام از هم جلو میزنند. کار بدی می‌کنند. امروزه بیشتر مدعیان دینداری از جمله بیشتر مدعیان مسلمانی از این دسته هستند. آیه 93: 4 سوره نساء میفرماید: کسی که مومنی را عمداً بکشد مجازاتش جهنم است ، همیشه در آن خواهد بود و مورد خشم و غضب خدا است. خدا او را لعنت و از رحمت خود محروم ساخته و برای او عذاب بزرگی آماده کرده. آیه 106: 16 سوره نحل میفرماید: کسی که بعد از ایمانش منکر خدا شود و کافر گردد و خدا سینه‌اش را پر از کفر ساخت مورد خشم و غضبت خدا است و عذاب بزرگی دارند. مگر کسانی که آنان را مجبور ساخته باشند و قلبشان با ایمان آرامش یافته. آیه 36 تا 39: 42 سوره شوری میفرماید: آنچه از مال دنیا به شما داده شده متاع (وسیله بهره‌وری) زندگی دنیا است. در صورتیکه آنچه نزد خدا است (پاداش الهی) برای کسانی که ایمان آوردند و به خداوندشان توکل کردند بهتر و پایدارتر است. آنها افرادی هستند که از گناهان بزرگ و کارهای زشت دوری میکنند و وقتی خشمگین شدند جلوی خود را میگیرند و طرف را می بخشند، افرادی هستند که دستور خدا را قبول و اجرا کردند و نماز را بر پا داشتند و کارشان بین خودشان با مشورت صورت می گیرد و از آنچه روزی آنها ساخته ایم انفاق میکنند و چون مورد ظلم قرار گرفتند از مومنین یاری میجویند. مسلمان حقیقی به خدا و روز آخرت و پاداش این جهان و جهان آخرت ایمان دارد و سعی میکند که کار خلافی نکند و با مال و جانش با اتحاد تمام مسلمانان و دینداران و اصلاح طلبان واقعی در راه ساختن یک دنیای پاک کوشش و جهاد میکند، دنیائی که در آن از ظلم و فساد و فقر و جهل و خرد شدن شخصیت افراد بشر اثری نباشد. و میداند این جهان پاک جز با اتحاد دینداران و اصلاح طلبان حقیقی ساخته نمیشود و میداند تا طرز فکر و عمل افراد جامعه درست نشود چنین جامعه‌ای بوجود نخواهد آمد. و فریب افراد قدرت طلبی را که میخواهند با واژگون کردن دولتها چنین دنیائی را بسازند نخواهد خورد. چون کسانی که برای فریب مردم ادعای اصلاح طلبی می‌کنند زیادند در صورتی که خودشان غرق فساد هستند. مسلمان واقعی میداند تمام پیغمبران برای اصلاح اجتماع آمده‌اند ولی فریبکاران مردم را فریب داده‌اند و از اینکار باز داشته‌اند و یک دسته افکار سست و واهی و بی اثر (بنام دین) به مردم تزریق و تلقین کرده‌اند و مردم را از اصلاح اجتماع باز داشته‌اند.