74

علت عقب ماندگی ما

علت عقب ماندگی ما بی دینی ما است و علت آن هم بی اطلاعی ما از دین است. چون فریبکاران و دیکتاتوران زمان‌های گذشته با همکاری هم مردم را از دین دور ساخته‌اند. بقول آقای علامه طباطبائی در صفحه 74 و 75 کتاب اسلام و احتیاجات واقعی هر عصر که مینویسد: البته این آقایان با کمال تیزبینی نقاط ضعف کار خود را میدیدند و بدست یک عده مزدور ماده پرست (روحانی نماها) که مورد ارادت عامه مردم بودند فکر واقع بینی و حقیقت شناسی را از مغزهایشان (از مغزهای مردم) بیرون کشیده و با تزریق و تلقین یک دسته افکار سست و واهی و بی اثر سرگرمشان نمودند و همت‌های بلند و نهضت‌های مترقی را میکشتند و خفه میکردند. و اگر احیاناً کسی (یا کسانی) سربلند کرده و با ندای وجدان نامی از حقایق قرآن به زبان می آورد پاسخش بدم شمشیر و چوبه دار و شکنجه‌هائی که در کنج زندان‌های تاریک در انتظار آنان بسر میبرد موکول میشد. اینها حقایقی است که هیچ مورخ منصف نمی‌تواند پرده به رویش بکشد. در نتیجه دسته‌ای از مردم بی اطلاع از دین این یک دسته افکار سست و واهی و بی اثر را به نام دین پذیرفتند و با آن سرگرم شدند و خودشان را دیندار معرفی کردند و دسته‌ای از مردم بی اطلاع از دین با این افکار سست و واهی و بی اثر که آن را دین میشناختند مخالفت کردند و خود را بی دین خواندند. در صورتیکه، هر دو دسته از حقیقت دین بی اطلاع بودند. چون دین همانطور که در کتاب هدف دین توضیح داده شده میخواهد دنیائی بسازد که در آن اثری از ظلم و فساد و فقر و جهل و خرد شدن شخصیت انسانها نباشد. چون آیه 25 حدید سوره 57 میفرماید: بدون تردید پیغمبرانمان را با دلیل‌های روشن فرستادیم و با ایشان کتاب و وسیله سنجش نازل کردیم تا مردم عدالت را برقرار کنند. عدالت یعنی رعایت کلیه حقوق کلیه انسانها و نابودی ظلم. آیه 51 مؤمنون سوره 23 میفرماید: ای پیغمبران از خوردنی‌های پاک بخورید (زهدفروشی نکنید) ولی کار درست (عمل صالح) بکنید. من کارهائی را که میکنید میدانم. میدانم زهدفروشی میکنید یا درستکاری می‌نمائید.

صالح ضد فاسد است. در قرآن از ایمان و عمل صالح (کار درست) زیاد صحبت شده. درستکاری ضد فساد و خرابی است. آیه 24 و 25 معارج سوره 70 میفرماید: در اموال نمازگزاران حق معلومی برای سائل (کسی که تقاضای کمک میکند) و محروم وجود دارد. پنج مصرف از هشت مصرف زکات مطابق آیه 60 توبه سوره 9 به مصرف بهبود وضع محرومین اجتماع اختصاص دارد. آیه 36 سوره اسراء سوره 17 میفرماید: از آنچه نمیدانی دنباله روی نکن. چون گوش و چشم و دل همگی مسئول این پیروی جاهلانه هستند. اگر مسلمانان مسلمان بودند و این آیه را شعار خود قرار میدادند فریب فریبکاران دینی را که یک دسته افکار سست و واهی و بی اثر را که به مردم تزریق و تلقین کرده بودند بنام دین نمی‌شناختند. با خواندن قرآن این مطالب گفته شده را در قرآن میدیدند. قرآن بارها از یکتائی معبود صحبت میکند. معبود یعنی عبادت شده یعنی قابل عبادت. عبادت یعنی بندگی یعنی در مقابل ارباب مطیع بی چون و چرا بودن و خود را در مقابل او کوچک و ناچیز دانستن و اظهار و ابراز کوچکی و بندگی کردن . قرآن بارها میگوید معبودی غیر از خدا وجود ندارد. یعنی انسان باید بنده و مطیع هیچکس و هیچ مقام و هیچ سازمانی غیر از خدا نباشد. خدایی که خالق جهان با صد میلیارد کهکشان آن است و احتیاجی ندارد که بخواهد بنده اش احتیاج او را برآورد. لذا قرآن میخواهد انسان با بندگی خدا از قید و بند قدرتمندان زمان خارج شود و شخصیت انسانی خود را حفظ کند. در صورتیکه تمام قدرتمندان جهان میخواهند انسان‌ها بنده و مطیع محض دستورهای آنها باشند. چون قدرت طغیان و سرکشی می‌آورد. آیه 6 و 7 علق سوره 96 میفرماید: انسان وقتی خود را بی نیاز (قدرتمند) ببیند حتماً طغیان میکند. قدرتمندان جهانی را می‌بینیم که میخواهند هر دستوری که دادند بدون چون و چرا اجرا شود اگرچه دستورشان بمباران شهرها و کشتن هزاران نفر و خرابی هزاران خانه و کاشانه باشد. همانطور که در طول تاریخ دیده‌ایم و در زمان حال در سراسر جهان می‌بینیم. البته هر آدم عاقلی میداند که ساختن چنین دنیائی احتیاج به همکاری و اتحاد همه دینداران و اصلاح طلبان واقعی جهان دارد. آیه 105 سوره آل‌عمران سوره 3 میفرماید: شما مثل کسانی که دچار تفرقه و اختلاف شدند، آنهم بعد از اینکه دلیل‌های روشن برای آنها آمد، نباشید. آنها عذاب بزرگی دارند. البته هر آدم عاقلی میداند کوشش و مبارزه در این راه جز با فعالیت و صرف مال امکان ندارد. آن هم با واقع بینی و عاقلانه. آیه 15 حجرات سوره 49 میفرماید: افراد با ایمان واقعی فقط کسانی هستند که به خدا و پیغمبرش ایمان دارند و شکی ندارند و با مال و جانشان در راه خدا کوشش میکنند. چنین افرادی در ادعای ایمان خود راست میگویند. حالا نگاه کنید چند در هزار مردم کسانی هستند که با مال و جان خود در راه خدا کوشش (جهاد) میکنند. جهاد جانی فقط در میدان جنگ نیست بلکه خواندن قرآن و شناختن واقعیت دین و آشنا کردن دیگران با قرآن نیز بوسیله جسم و جان انسان صورت میگیرد. پیغمبر اسلام و مسلمانان 13 سال کوچکترین جنگی با دشمنان نکردند بلکه جهاد آنها جنگ سرد و تبلیغ دین و آگاه ساختن مردم با حقیقت دین بود. آیه 4 سوره صف که در مدینه و پس از قدرت یافتن مسلمانان نازل شده میفرماید: خدا کسانی را که یکپارچه و صف بسته چون ستونی آهنین در راه او میجنگند دوست دارد. این اتحاد را در کجای دنیا بین مسلمانان جهان می‌بینید؟ آیه 60 سوره انفال سوره 8 میفرماید: تا آنجا که میتوانید برای آنها نیرو و اسبان ورزیده و اسب سوار (ارتش قوی) فراهم کنید تا به وسیله آن دشمنان خدا و دشمنان خودتان و افراد دیگری که شما آنها را نمی‌شناسید و خدا آنها را میشناسید بترسانید. در راه خدا هر چه خرج کنید بطور کامل به شما برگردانده میشود و به شما ظلمی نخواهد شد. البته میدانیم که اسب و اسب سوار لازمه جنگ‌های آن زمان بود. اما امروزه این وسیله مبارزه چاپ و رادیو و تلویزیون و اینترنت DVD , CD و روزنامه و مجله و امثال آنها است. اگر مسلمانان واقعیت دین را میشناختند و دین داشتند و متحد بودند کشوری از جزیره میدانائو در غرب فیلیپین تا مراکش را تشکیل میدادند که هیچ کشوری جرأت حمله به آن را نداشت، نه اینکه خودشان به جان هم بیفتند و نیروی خود را از بین ببرند. کشوری از شرقی ترین نقطه آسیا تا غربی ترین نقطه افریقا. اگر مسلمانان مسلمان و متحد بودند دنیا را در راه ساختن یک دنیای پاک متحد میکردند، دنیائی که در آن اثری از ظلم و فساد و فقر و جهل و خرد شدن شخصیت انسان‌ها نباشد چون خداوند در آیه 125 نحل سوره 16 به فرد مسلمان میفرماید: مردم را با حکمت و اندرز نیکو به راه خداوندت دعوت کن و با بهترین روش با آنها گفتگو کن... البته امروزه با معلوم شدن روابط بهت انگیز و حیرت آور ریاضی قرآن برای هیچ فرد عاقلی که منصفانه فکر کند و تعصب را دور اندازد در وجود خدا، که این رابطه‌ها را بوجود آورده، شکی باقی نمیگذارد. چون نشان میدهد یک فرد بیسواد و تمام مردم 14 قرن پیش عربستان نمیتوانستند چنین محاسباتی بکنند. با حقیقت جوئی و حقیقت خواهی مردم این زمان تا یکی دو قرن دیگر مردم به الهی بودن قرآن یقین خواهند کرد و راهی بهتر از تعالیم قرآن برای رهائی از شرّ دیکتاتوران و فریبکاران نخواهند یافت چون دیر یا زود مسلمانان از خواب غفلت بیدار خواهند شد و با قرآن آشتی خواهند کرد و با هم متحد خواهند شد و دنیا را از خواب غفلت بیدار خواهند کرد. هیچگونه شکی در این راه وجود ندارد. وسائل ارتباط جمعی اینکار را بسیار آسان کرده است.