65

نابودی فقر در کشورهای اسلامی و در جهان

اسلام در باره نابودی فقر دستورهای بسیار جالبی دارد. چون در قرآن 23 بار در باره مسکین و مساکین صحبت شده و یکبار از فقر و 12 بار از فقیر و فقراء و یکبار از بائس و 4 بار از بأساء که به معنی فقیر و فقر است. لذا در باره رسیدگی به فقراء و محرومین اجتماع در قرآن زیاد سفارش شده. آیه 24 و 25 معارج سوره 70 میفرماید: در اموال نمازگزاران حق معلومی برای سائل (تقاضا کننده کمک مالی) و محروم وجود دارد. دو مصرف از مصارف زکات در آیه 60 توبه برای فقراء و مساکین است و یکی از صفات نیکوکاران در آیه 177 بقره دادن مال به مساکین است. آیه 16 بلد سوره 90 در باره غذا دادن به مسکین خاک نشین صحبت میکند. مسلمانی که تسلیم حکم و نظر خدا است میداند مطابق آیه 261 بقره انفاقی یعنی خرجی که در راه خدا میکند مثل دانه‌ای است که 700 برابر و بیشتر نتیجه میدهد و میداند که خدا بر خلاف وعده عمل نمیکند. چون آیه 122 نساء سوره 4 میفرماید: وعده خدا حقیقت دارد و چه کسی از خدا راستگوتر است؟ بنابراین مسلمانان واقعی که تسلیم حکم و نظر خدا هستند با تمام وجود در صدد بهبود وضع محرومین اجتماع و فقیران و تهیدستان (مساکین) میباشند و با توجه به آیه 3 مائده سوره 5 در راه نیکوکاری و تقوا با هم همکاری میکنند و مطابق آیه 103 آل‌عمران متحداً و بدون تفرقه در راه خدا اقدام میکنند و با سرمایه گذاری‌های خود در مدت کوتاهی میتوانند فقر را در جامعه اسلامی از بین ببرند. البته صحبت از مسلمانان واقعی که واقعاً تسلیم حکم و نظر خدا میباشند است نه مدعیان اسلام که از اسلام بوئی نبرده‌اند. مسلمان واقعی میداند با سرمشق گرفتن از پیغمبر ص اگر تک و تنها هم هست شروع میکند در صورتیکه امروزه آنطور که میگویند یک میلیارد و پانصد میلیون مسلمان در جهان وجود دارد. مسلمانان واقعی وظیفه دارند مسلمانانی را که از اسلام بی خبر هستند و ادعای مسلمانی میکنند با حقایق تعالیم اسلام آشنا کنند و آنها را برای ساختن یک دنیای پاک و مرفه متحد کنند. چون خدا تمام پیغمبرانش را مطابق آیه 25 حدید سوره 57 برای این فرستاده که مردم عدالت را در جهان برقرار کنند. اگر مسلمانان با تعالیم واقعی اسلام آشنا شوند و دیگران را با آن آشنا کنند و از مطالبی که ربطی به ساختن یک دنیای پاک و ساختن یک دنیائی که در آن عدالت برقرار باشد و حتی المقدور ظلمی در آن صورت نگیرد پرهیز کنند در عرض مدت کوتاهی با توجه به وسائل ارتباط جمعی امروزی میتوان مردم را آگاه ومتحد ساخت و چنین دنیایی را بوجود آورد که در آن جنگ و کشتار و تخریب خانه ها و دزدی و بی‌ناموسی و تهمت و دروغگویی وجود نداشته باشد و نیروی مردم فقط صرف ساختن یک دنیای پاک و برقراری عدالت شود و مردم به فکر محرومین اجتماع باشند و سعادت واقعی را زندگی در چنین دنیایی بدانند. اگر احکام قرآن را در کتابی جمع کنند فکر نمیکنم حجم آن یک دهم قرآن امروزی که در دست مردم است باشد.

این آشنا کردن مردم با حقایق قرآن با توجه به وسائل ارتباط جمعی امروزی و با اتحاد واقعی مسلمانان کار ساده‌ای است چون با فتوکپی و کتاب و روزنامه و مجله و رادیو و تلویزیون و اینترنت و CD و DVD و E.Mail و تلفن این آگاه ساختن کار ساده‌ای است و با اتحاد مسلمانان و دینداران و اصلاح طلبان واقعی جهان اینکار خیلی ساده است. فقط فکر صحیح و آگاهی و درک حقایق جهانی در این باره لازم است.

قرآن بارها در باره کار درست (عمل صالح) صحبت میکند یعنی در حدود 160 بار از جمله در آیه 82 بقره سوره 2 میفرماید: افرادی که (به رسالت پیغمبر ص و الهی بودن قرآن) ایمان آورده‌اند و کار درست (عمل صالح) کرده‌اند اهل بهشت هستند و همیشه در آن خواهند بود. و آیه 51 مومنون سوره 23 میفرماید: ای پیغمبران از خوردنی‌های پاک بخورید (زهد فروشی نکنید) ولی کار درست (عمل صالح) بکنید من کارهائی را که میکنید میدانم. میدانم که زهدفروشی میکنید یا کار درست. مسلمان واقعی با مال و جان خود در راه خدا کوشش (جهاد) میکند. چون آیه 15 حجرات سوره 49 میفرماید: مومنین واقعی فقط کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آوردند و با مال و جان خود در راه خدا جهاد (کوشش) کردند. چنین افرادی راستگو هستند. راست میگویند و ایمان واقعی دارند و در ادعای خود صادق هستند و راست میگویند و واقعاً ایمان دارند. چون میدانند ساختن یک دنیای پاک که دین میخواهد که در آن مردم عادل باشند و فقط از دستورهای خدا بدون چون و چرا اطاعت کنند به نفع خود آنها و خانواده و اقوام و دوستان آنها و به نفع همه افراد بشر در سراسر دنیا است. راه خدا جاده‌ای نیست که دو نقطه از زمین را به هم وصل کند بلکه راه دین خدا و راه ساختن یک دنیای پاک است که در آن اثری از ظلم و فساد و فقر و جهل و خرد شدن شخصیت انسان‌ها نباشد و هیچکس در آن احساس تکبر یا حقارت نکند و همه خود را بنده خدا و برادر هم بدانند. چون شعار اصلی اسلام لا اله الا الله است یعنی معبودی (وجودی که قابل آن باشد که انسان بنده و مطیع محض فرمان و نظر او باشد) غیر از خدا وجود ندارد. لا اله الا الله و لا اله الا هو و لا اله الا انت در قرآن 36 بار آمده است و لا اله 80 بار آمده است. در باره اله 109 بار در قرآن صحبت شده و در باره الله (خدا) که خالق آسمان‌ها و زمین و کلیه موجودات است در حدود 2697 بار صحبت شده. 210 بار در قرآن گفته شده اعبدوا الله فقط بندگی و اطاعت بی چون و چرای خدا را بکنید. و 6 بار گفته شده لا تعبدوا الا الله . غیر از خدا را بندگی و اطاعت بی چون و چرا نکنید. عبد یعنی بنده و برده . بنده کسی است که فقط از ارباب خود بدون چون و چرا اطاعت میکند. عبادت یعنی بندگی کردن، یعنی اطاعت بدون چون و چرا از تمام دستورهای کسی یا چیزی کردن و خود را در مقابل او کوچک دیدن و اظهار کوچکی کردن. مسلمان در مقابل هیچکس و هیچ چیز غیر از خدا احساس و ابراز کوچکی نمیکند. کسانی که در مقابل این و آن اظهار کوچکی و مداحی میکنند اسلام را نشناخته‌اند. برای شناساندن اسلام به مسلمانان و مردم جهان یک کوشش و اتحاد همه جانبه لازم است و باید از تمام وسائل ارتباط جمعی از جمله فیلم، تئاتر، داستان، شعر و کارتون استفاده کرد. موسیقی و نقاشی هم نباید فراموش شود. از هر وسیله ارتباط جمعی باید در نشر اسلام استفاده کرد. در قرآن در حدود 2853 بار از عبادت و عبد و عباد صحبت شده . آیه 56 انعام سوره 6 میفرماید به پیغمبر دستور داده میشود که بگو من از اینکه آنچه را شما به کمک میخوانید (هر چه که غیر خدا باشد) به کمک بخوانم نهی شده‌ام. بگو من از دلخواه شما پیروی نمیکنم چون در آنصورت گمراه شده‌ و از کسانی که راه صحیح را شناخته‌اند نیستم. و آیه 36 رعد سوره 13 به پیغمبر میفرماید: بگو به من دستور داده شده که خدا را عبادت (بندگی و اطاعت بی چون و چرا) بکنم و (در این اطاعت بی چون و چرا) کسی را شریک او نسازم. من مردم را به اطاعت او دعوت میکنم و بازگشت (همه برای رسیدگی به حسابشان) به پیشگاه اوست. آیه 21 بقره سوره 2 که اولین حکم الهی قرآن کنونی در آن است، میفرماید: ای مردم اربابتان را (فرمان فرما و صاحب اختیارتان را) که (به شما میگوید چه کاری بکنید و چه کاری نکنید و) شما و اجداد شما (کسانی که قبل از شما بودند) را آفرید عبادت (بندگی و اطاعت بی چون و چرا) بکنید تا متقی (مسلط بر نفس حیوانی خود) شوید. مسلمان واقعی که تسلیم بی چون و چرای حکم و نظر خدا است با تمام مسلمانان و تمام دینداران جهان و تمام اصلاح طلبان واقعی در راه ساختن یک دنیای پاک متحداً کوشش میکند. چون خداوند در آیه 64 آل‌عمران سوره 3 میفرماید: بگو ای اهل کتاب بیائید روی سخنی که بین ما و شما مساوی است همکاری کنیم که چیزی را غیر از خدا بندگی نکنیم (از بندگی انسان‌های مثل خود که بر جهان حکومت میکنند آزاد باشیم) و چیزی را در این اطاعت بی چون و چرا شریک خدا نکنیم و بعضی از ما بعضی را غیر از خدا ارباب خود نگیرند... چون در این صورت بندگان کمر ما را می‌شکنند تا در مقابل آنها کمر خم کنیم و گرنه به جرم تخلف از قانون ما را مجازات می‌کنند. اگر درست نگاه کنید در سراسر جهان این حالت وجود دارد. باید دید چه کسانی مردم را به اطاعت از دستورهای خدا و از کتاب الهی دعوت می‌کنند.