64

جهاد : کوشش

جد و جهد یعنی جدیّت و کوشش کردن. جِهاد که در فارسی به آن جَهاد میگویند یعنی کوشش کردن. جِهاد فی سَبیل الله یعنی کوشش کردن در راه خدا. یعنی کوشش در راه ساختن یک دنیای پاک. چون راه خدا جاده‌ای نیست که دو نقطه یا دو شهر را به هم وصل کند بلکه راه خدا همانطور که دیدیم ساختن دنیایی است که در آن از ظلم و فساد و فقر و جهل و خرد شدن شخصیت انسان‌ها اثری نباشد.

آیه 15 حُجُرات سوره 49 میفرماید: مومنین واقعی فقط کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آوردند و بعد هم شکی نکردند، و با مال و جانشان در راه خدا جهاد (کوشش) کردند (یعنی در راه ساختن دنیای پاکی که در آن از ظلم و فساد و فقر و جهل و خرد شدن شخصیت انسان‌ها اثری نباشد کوشش کردند) چنین افرادی (در ادعای ایمان داشتن خود) راست میگویند. واقعاً ایمان دارند.

آیه 10 تا 13 صف سوره 61 میفرماید: ای افراد با ایمان (که به خدا و رسالت پیامبر اسلام و به الهی بودن قرآن ایمان دارید) آیا شما را به تجارتی که شما را از عذاب دردناک (ذلت و خواری و دلهره و اضطراب در دنیا و آتش جهنم در آخرت) نجات دهد راهنمائی بکنم؟ به خدا و پیغمبرش (و الهی بودن قرآن) ایمان بیاورید و با مال و جانتان در راه خدا (در راه ساختن یک دنیای پاک) جهاد کنید. تا خدا گناهان شما را بیامرزد و شما را وارد بهشت‌هائی بکند که در آن نهرها روان است و وارد منزل‌های پاک در بهشت جاوید بکند.این موفقیت بزرگی است. چیز دیگری که شما دوست دارید یاری خدا و پیروزی زودرس است. این بشارت (مژده) را به افراد با ایمان بده.

چند سال پس از این بشارت عربستان مشرک تبدیل به عربستان توحیدی شد که انسان‌ها جز در مقابل خدا سر تعظیم خم نمی کردند. البته این دنیا در اثر اتحاد مسلمانان و جهاد و کوشش مالی و جانی آنها بوجود آمد. اما قدرت پرستان این اتحاد را به تفرقه تبدیل کردند. چون آیه 102 و 103 آل‌عمران سوره 3 میفرماید: ای کسانی که (به خدا و رسالت پیغمبر و الهی بودن قرآن) ایمان دارید آنطور که سزاوار ترسیدن از نافرمانی و عذاب خدا است از او بترسید و فقط در حالی که تسلیم احکام و نظرهای خدا هستید از دنیا بروید. همگی به رشته الهی (یعنی به قرآن) بچسبید (نه چیز دیگری) و تفرقه نداشته باشید، و نعمت خدا را بر خودتان به یاد داشته باشید که دشمن هم بودید، قرآن بین دل‌های شما الفت ایجاد کرد و به نعمت آن برادر شدید (ولی نامسلمانان تاریخ این برادری را به دشمنی تبدیل کردند، چون به غیر خدا چسبیدند) و کنار گودالی از آتش (آتش دشمنی‌ها و اختلافات) بودید، قرآن شما را از آن نجات داد. خدا آیاتش را اینطور بیان میکند تا راه صحیح (یک زندگی پاک) را بشناسد.

این نامسلمانانی که ادعای مسلمانی میکردند با جدا شدن از قرآن و اطاعت از نظر این و آن و فرمان پادشاهان دیکتاتور برادری اسلامی را به دشمنی تبدیل کردند و به فرمان این بی دین‌ها بجان هم افتادند همانطور که امروزه آن را می‌بینیم. راه نجات از این دشمنی‌ها فقط بازگشت به قرآن است و بس. چون قرآن یک کتاب بیشتر نیست. ممکن است انسان از آن برداشت غلطی بکند ولی اگر جویای حقیقت باشد با شنیدن نظر دیگران و دلیل آن‌ها متوجه اشتباه خود میشود و رفته رفته با حقیقت قرآن که ساده است آشنا میشود.

آیه 142 آل عمراه سوره 3 میفرماید: آیا خیال کرده‌اید که وارد بهشت می‌شوید؟!! در صورتیکه هنوز خدا افراد جهاد کننده و با استقامت شما را نشناخته است. آیه 139 آل‌عمران میفرماید: سست نشوید و محزون نشوید. اگر ایمان داشته باشید شما برتر و پیروز هستید.

این پیروزی و موفقیت را مسلمانان با تعالیم قرآن در سایه برادری و اتحاد و جهاد خیلی زود بدست آوردند . حالا هم همان قانون وجود دارد.

آیه 218 بقره سوره 2 میفرماید: افرادی که (به رسالت پیغمبر ص و وحی و الهی بودن قرآن) ایمان آوردند و در راه خدا (در راه ساختن یک دنیای پاک) مهاجرت و جهاد کردند امید رحمت خدا را دارند. خد آمرزنده و مهربان است.

آیه 74 انفال سوره 8 میفرماید: کسانی که ایمان آوردند و مهاجرت کردند و در راه خدا (در راه ساختن یک دنیای پاک) جهاد کردند و انصار مدینه که به آنها جا دادند و آنها را یاری کردند مومنین واقعی هستند. آنها آمرزش خدا و روزی پر ارزشی دارند.

این نظر خداست ولی نامسلمانان تفرقه انداز آنها را لعنت کردند و می‌کنند و افراد بی اطلاع از نظر خدا هم از آنان پیروی میکنند.

آیه 20 توبه سوره 9 میفرماید: کسانی که ایمان آوردند و مهاجرت کردند و در راه خدا (در راه ساختن یک دنیای پاک) با مال و جانشان کوشش کردند، بزرگترین درجه را پیش خدا دارند و موفق و رستگار هستند. این نظر خدا است ولی نامسلمانان دیندارنما چه میگویند؟

آیه 6 عنکبوت سوره 29 میفرماید: کسی که (در راه خدا) جهاد کند بنفع خودش جهاد میکند. چون خدا از تمام مردم جهان بی نیاز است.

آیه 54 مائده سوره 5 میفرماید: ای افراد با ایمان کسی از شما که از دینش برگردد (مرتد شود) خدا بزودی افرادی را می‌آورد که خدا آنها را دوست دارد و آنها هم خدا را دوست دارند. نسبت به مومنین فروتن هستند و نسبت به کافران قدرتمند، در راه خدا جهاد میکنند و از ملامتِ ملامت کننده (از سرزنش سرزنش کننده که در اثر بی اطلاعی از هدف دین است) نمی‌ترسند. این فضل خدا است. به هر کس که بخواهد میدهد...