62

صراط

مسلمان هر روزه لااقل ده بار یا هفده بار در نماز خود میگوید: خدایا ما را به راه راست (صراط مستقیم) هدایت کن. آیه 6 سوره حمد و دنبال آن میگوید: راه کسانی که مورد لطف و نعمت تو قرار گرفتند (به آنان لطف کردی و نعمت دادی) نه مغضوبان و نه گمراهان. عیسی ابن مریم در آیه 51: 3 سوره آل عمران و آیه 36: 19 سوره مریم و آیه 64: 43 سوره زخرف میفرماید: خدا ارباب (آقا و صاحب اختیار و فرمانفرمای) من و شما است. بنابراین فقط بندگی او را بکنید. راه راست این است. همانطور که در شماره 29 و 30: 12 انجیل مرقس کتاب دوم عهد جدید - میفرماید: ... بشنو ای اسرائیل خداوند خدای ما (مالک و صاحب اختیار ما) خداوند واحد (یگانه) است، و خداوند خدای خود را به تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوت خود محبت نما ... آیه 101: 3 سوره آل‌عمران میفرماید: چگونه منکر خدا میشوید؟ در صورتیکه آیات خدا بر شما خوانده میشود و رسول خدا در بین شما است و هر کس که به خدا متوسل شود به راست هدایت شده است. آیه 15 و 16: 5 سوره مائده میفرماید: ای اهل کتاب پیغمبر ما برای شما آمد که مقدار زیادی از چیزهائی را که پنهان میکردید برای شما بیان میکند و از مقدار زیادی از آن چشم پوشی میکند. از طرف خدا برای شما نور و کتاب روشن آمد. خدا بوسیله آن کسانی را که دنبال رضای خدا هستند به راه راست و سلامت هدایت میکند و آنها را از تاریکی‌ها خارج کرده و با اذن خود بطرف نور میبرد و آنها را به راه راست هدایت میکند. آیه 151 تا 153: 6 سوره انعام میفرماید: بگو بیائید تا آنچه را ارباب (خداوند و فرمانفرمای) شما بر شما حرام کرده برای شما بخوانم . چیزی را شریک خدا نسازید. (مردم قدرتمندان و ثروتمندان و روحانی نماهای دین فروش را ارباب خود می‌گرفتند و می‌گیرند و از دستور آنان بدون چون و چرا پیروی میکردند و میکنند.) به پدر و مادر نیکی کنید. فرزندانتان را بخاطر فقر نکشید. ما روزی شما و آنها را میدهیم. به کارهای زشت چه آشکار باشد چه پنهان نزدیک نشوید. کسی راکه خدا جانش را محترم داشته نکشید، مگر به حق. (در صورت ارتکاب قتل و فساد. 32 مائده) این سفارشی است که به شما میکنیم تا (وظیفه خود را برای سعادتمند شدن) درک کنید. دخالتی در مال یتیم جز به بهترین وجه (برای اداره اموالش) نکنید تا به قدرت (سن رشد و تشخیص) برسد. کیل (پیمانه) و وزن را کامل به عدالت بدهید. کسی را جز به اندازه توانائیش مکلّف (موظف) نمیکنیم. وقتی حرفی میزنید عدالت را رعایت کنید اگرچه بر ضرر نزدیکانتان باشد. و به عهد خدا (به اطاعت از دستورها و نظرهای خدا. به تسلیم خدا بودن) وفا کنید. این سفارشی است که خدا شما را به آن سفارش میکند تا متوجه کارهای خود باشید. و این راه راست (مستقیم) من است از آن پیروی کنید و از راه‌های دیگر پیروی نکنید. چون شما را از راه خدا دور و پراکنده میکند. این چیزی است که خدا شما را به آن سفارش کرده تا متوجه اعلام خطری که کرده باشید. آیه 161 تا 164: 6 سوره انعام میفرماید: بگو ارباب (خداوند و مالک و صاحب اختیار و فرمانفرمای) من مرا به راست، دین پر ارزش دین ابراهیم حق گرای هدایت کرده. ابراهیم از مشرکان نبود. بگو نماز من، عبادات من، زندگی من و مرگ من برای خدا ارباب همه افراد بشر - است. شریکی ندارد. به من چنین دستوری داده شده و من اولین مسلمان (تسلیم‌ترین) هستم. بگو آیا دنبال اربابی غیر از خدا بگردم؟ در صورتیکه او ارباب (مالک و صاحب اختیار) هر چیز است. هر کس هر کاری میکند بر عهده خود اوست، و هیچکس بار دیگری را بر نمیدارد. بازگشت همه شما پیش خدا است و او شما را از آنچه در آن اختلاف داشتید آگاه میکند. فراموش نکنید که هر کس هر کاری می‌کند بر عهده خود اوست و هیچکس بار دیگری را بر نمیدارد. و خدا دروغ نمی‌گوید. آیه اول سوره 14 سوره ابراهیم میفرماید: الر. قرآن کتابی است که ما آن را بتو نازل کردیم تا مردم را به اذن اربابشان (خداوند و فرمانفرمایشان) از تاریکی‌ها بیرون آورده و به سوی نور ببری. به راه خداوند توانای قابل ستایش. آیه 54: 22 سوره حج میفرماید: ... خدا کسانی را که ایمان آوردند به راه راست هدایت میکند. آیه 73: 23 سوره مؤمنون میفرماید: تو آنها را به راه راست دعوت میکنی. آیه 60 و 61: 36 سوره یس میفرماید: ای فرزندان آدم (ای انسان‌ها. ای آدم‌ها) آیا من از شما قول نگرفتم که بندگی شیطان را نکنید، چون او دشمن آشکار شما است؟ و بندگی (اطاعت بی چون و چرای) مرا بکنید. راه راست این است. آیه 52: 42 سوری شوری میفرماید: به این ترتیب از طرف خودمان روحی را به تو وحی کردیم. تو نمیدانستی کتاب و ایمان چیست. ولی قرآن را نوری قرار دادیم که بوسیله آن هر یک از بندگان خودمان را که بخواهیم هدایت می‌کنیم. و تو مردم را به راه راست هدایت می‌کنی. به راه خدا....

آیه اول و دوم سوره فتح. سوره 48 قرآن میفرماید: ما برای تو فتح آشکاری کردیم، تا خدا گناهان قبلی و بعدی تو را بیامرزد و نعمتش را بر تو تمام کند، و تو را به راه راست هدایت کند. اما این راه راست چیست که خدا مؤمنین و پیغمبران را به آن هدایت میکند؟ این راه، راه ساختن دنیای پاکی است که از ظلم و فساد و فقر و جهل و خرد شدن شخصیت انسان‌ها در آن اثری نباشد. این راه بر پایه ایمان به خدا و آخرت بنا شده تا انسان خود را مسئول بداند و سعی کند بنده هیچکس و هیچ چیز و هیچ مقامی غیر از خدا نباشد و خدا در آیه 25: 57 سوره حدید میفرماید: پیغمبرانمان را با دلیل‌های روشن فرستادیم و با آنها کتاب و وسیله سنجش (راه صحیح و غلط) را فرستادیم تا مردم عدالت را برقرار کنند.... برقراری عدالت، ساختن دنیائی که در آن ظلم و اجحاف و تبعیض بیجا وجود نداشته باشد و هر دسته‌ای که به قدرت رسید نتواند دیگران را بنده و مطیع محض و بی چون و چرای خود کند و نتواند با یک نشست و برخاست قانون را به میل خود تغییر دهند و پست‌های اصلی و اساسی را نتوانند بین دار و دسته خود تقسیم کنند و روابط را جانشین ضوابط نکنند. همانطور که در سر تا سر جهان می‌بینیم که قدرتمندان بر خلاف این هدف و بر خلاف عدالت و حق عمل میکنند و هر دسته‌ای به نامی خواستۀ خود را بنام حکم و قانون بر دیگران تحمیل میکنند. مخالفت قدرتمندان و قدرت طلبان و فریب خوردگان دین بخاطر همین امر است. قدرت طلبان از دین هم برای رسیدن به قدرت سوء استفاده میکنند. همانطور که در طول تاریخ کرده‌اند و دین فقط بازیچه‌ای در دست قدرتمندان و قدرت طلبان بوده چون مردم از دین بی اطلاع بودند و هنوز هم هستند و بازیچه‌هائی که بنام دین ساخته‌اند بنام دین بخورد مردم داده‌اند و می‌دهند. بقول علامه طباطبائی در صفحه 74 و 75 اسلام و احتیاجات واقعی هر عصر البته این آقایان (یعنی حکومت‌ها و قدرتمندانی که قدرت را در دست داشتند) با کمال تیزبینی نقاط ضعف کار خود را میدیدند و به دست یک عده مزدور ماده پرست که مورد ارادت عامه مردم بودند فکر واقع‌بینی و حقیقت شناسی را از مغزهایشان (مغز‌های مردم) بیرون کشیده و با تزریق و تلقین یک دسته افکار سست و واهی (پوچ) و بی اثر سرگرمشان نمودند... و اگر احیاناً کسی (یا کسانی) سر بلند کرده و با ندای وجدان نامی از حقایق قرآن به زبان می‌آورد پاسخش به دَم شمشیر و چوبه دار و شکنجه‌هائی که در کنج زندان‌های تاریک در انتظار آنان به سر میبرد موکول می‌شد. امروزه باید مسلمانان واقعی که با قرآن آشنا شده‌‌اند متحداً چون ستونی آهنین با مال و جان خود بکوشند و دیگران را با حکمت (واقع بینی) و پند و اندرز نیکو با بهترین راه بحث و گفتگو و با بینش کامل به راه خدا و ساختن یک دنیای پاک دعوت کنند و با کلیه وسائل که در دسترس دارند اینکار را انجام دهند از قبیل زبان و قلم و فتوکپی و چاپ و مقاله و شعر و موسیقی و کتاب و روزنامه و مجله و فیلم و دیسک و آیدیو و ویدئو و رادیو و تلویزیون و اینترنت و کاست و سی‌دی و دی وی دی و هر وسیله دیگری که بعداً ساخته میشود یا ای‌میل که وجود دارد.

اگر مسلمانان واقعی متحداً اینکار را بکنند خیلی زود و بوسیله شرکت در انتخابات میتوانند افرادی را به مجلس بفرستند که خواست آنها را انجام دهند و عدالت را برقرار کنند. آیه 4 صف، 49 حجرات، 125 نحل، 108 یوسف، را نگاه کنید تا راه صحیح خدا را بشناسید. فراموش نکنید که تمام دینداران خواستار چنین دنیایی هستند. آیه 25 حدید.