59

پاره‌ای از فرمان‌‌های خداوند دانا و حکیم

خداوند تمام کارهایش و فرمان‌هایش از روی حکمت یعنی علم همه جانبه است و به تمام جوانب آن توجه دارد. چون خدایی است که آسمان و زمین را با تمام قوانین آن آفریده، جهانی که بیش از 100 میلیارد کهکشان دارد. و در دستورهای خود هرگز اشتباه نمیکند، چون از قوانینی که خودش در جهان گذاشته اطلاع کامل دارد.

اگر مسلمان یعنی تسلیم حکم و نظر خدا هستید، این دستورها را در قرآن ببینید تا با اطمینان خاطر بدانید که دستورهای خدا است و باید آنرا اجرا کنید. برای این کار از هر ترجمه قرآن که معنی آن را میفهمید استفاده کنید.

مسلمان موظف است دنیای پاکی بسازد که در آن اثری از ظلم و فساد و فقر و جهل و خرد شدن شخصیت انسان‌ها نباشد. دنیایی که انسان‌ها در آن بدون ترس و اضطراب و دغدغه خاطر از تجاوز دیگران با لذت کامل زندگی کنند. برای بررسی این اهداف به قرآن مراجعه کنیم (در اینکار هر قرآنی که دارید استفاده کنید تا شکی برای شما باقی نماندکه این‌ها دستورهای خدا است.)

1- عدالت، نابودی ظلم: خداوند در آیه 25 حدید سوره 57 میفرماید: بدون هیچ شک و تردیدی پیغمبرانمان را (همه آنها را) با دلیل‌های روشن فرستادیم و با ایشان کتاب و وسیله سنجش نازل کردیم برای اینکه مردم عدالت را برقرار کنند . آیه 90 سوره نحل و آیه 29 سوره اعراف و آیه 135 سوره نساء و آیه 8 سوره مائده را ببینید.

2- اصلاح، نابودی فساد: خداوند در آیه 88 سوره هود از قول شعیب (پیغمبر خدا) میفرماید: ... در آنچه شما را از آن نهی می‌کنم سر مخالفت با شما را ندارم (نمی‌خواهم با شما مخالفت کنم). من چیزی جز اصلاح نمیخواهم، آنهم تا آنجا که از دستم برآید و موفقیت من با خدا است، بر او توکل کرده‌ام و بسوی او بر می‌گردم. آیه 51 سوره مؤمنون و آیه 55 سوره نور و آیه 46 سوره فصّلت را نیز بخوانید.

3- نوعدوستی، نابودی فقر: خداوند در آیه 24 و 25 سوره معارج میفرماید: ... در اموال نمازگزاران حق معلومی برای سائل و محروم وجود دارد. در قرآن هر جا صحبتی از نماز هست از زکات و انفاق هم صحبت شده، مگر اینکه بخواهد توضیحی در باره نماز یا زکات بدهد. آیه 60 سوره توبه و آیه 177 سوره بقره را هم در ترجمه هر قرآنی که در دسترس دارید بخوانید تا مطمئن شوید.

4- علم، نابودی جهل: خداوند در آیه 36 سوره اسراء میفرماید: از آنچه نمی‌دانی دنبال روی نکن، چون گوش و چشم و دل مسئول این دنبال روی جاهلانه میباشند. آیه 17 و 18 سوره زمر و آیه 116 سوره انعام را در ترجمه قرآن ببنید.

5- توحید، ایجاد شخصیت در افراد: اسلام بر پایه لا اله الا الله قرار دارد. یعنی معبودی (کسی که از تمام دستورهای او بدون چون و چرا اطاعت کنید) غیر از خدا وجود ندارد. آیه 64 سوره آل‌عمران و آیه 31 توبه و آیه 64 سوره زمر را در هر قرآنی که در دسترس دارید بخوانید تا مطمئن شوید که خداوند چنین دستوری داده و شما وظیفه دارید به آن عمل کنید و جلوی یکه تازی دیکتاتوران سیاسی و دینی را بگیرید. آیه 70 سوره اسراء را هم ببینید.

6- جهاد، کوشش: برای رسیدن به این هدف‌ها باید با جان و مال خود کوشش کنید. چون آیه 15 حجرات سوره 49 میفرماید: افراد با ایمان واقعی کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آوردند و بعد هم دچار تردید نشدند و با مال و جانشان در راه خدا (در راه برقراری دین خدا و ساختن یک دنیای پاک) کوشش (جهاد) کردند. چنین افرادی در ادعای خود صادق هستند و راست میگویند. راه خدا یعنی در راه دین خدا یعنی در راه ساختن دنیایی که در آن ظلم و فساد و فقر و جهل و خرد شدن شخصیت انسانها وجود نداشته باشد. آیه 78 سوره حج میفرماید: در راه خدا آن طور که سزاوار و حق کوشش (جهاد) در راه خداست کوشش (جهاد) کنید... این آیات را در هر قرآنی که معنی آنرا میفهمید بخوانید تا بدانید خدا چه دستوری به شما میدهد و چه وظیفه‌ای دارید ولیکن در عوض با چه افکار سست و واهی و بی اثر شما را سرگرم کرده اند.

7- اتحاد، تفرقه داشتن: این کوشش در راه خدا و ساختن یک دنیای پاک باید با همکاری و اتحاد کامل صورت بگیرد. آیه 2 مائده سوره 5 میفرماید: ... بر پایه نیکوکاری و تقوا با هم همکاری کنید و بر پایه گناه و ستمکاری (دشمنی) همکاری نکنید... و آیه 102 و 103 سوره آل‌عمران میفرماید: ای افراد با ایمان آن طور که سزاوار ترس از (نافرمانی) خدا است از او بترسید و جز در حالی که تسلیم خدا هستید از دنیا نروید (نمیرید). و همگی به رشته الهی (به قرآن) بچسبید (نه به احادیث و فقهی که بر پایه آن احادیث بنا شده و باعث تفرقه می‌گردد) و تفرقه نداشته باشید و نعمت خدا را بر خودتان بیاد آورید که دشمن هم بودید و به نعمت قران برادر هم شدید و کنار گودالی از آتش (آتش اختلافات و دشمنی‌ها) بودید و خدا شما را از آن نجات داد. خدا آیاتش را اینطور بیان می کند تا هدایت شوید. آیه 46 سوره انفال و آیه 10 سوره حشر وآیه 10 سوره حجرات را هم بخوانید.

8- دعوت دیگران: خداوند در آیه 125 نحل سوره 16 میفرماید: مردم را با حکمت و علم (همه جانبه) و اندرز و پند نیکو به راه خداوندت دعوت کن و با بهترین روش با آنها صحبت (گفتگو) کن. خدا کسانی را که گمراه شده‌اند وکسانی را که هدایت شده‌اند بهتر میشناسد. آیه 34 و 35 سوره فصّلت را هم در هر قرآنی که معنی آنرا می‌فهمید بخوانید تا بدانید خدا چه دستوری به شما میدهد.

اگر این دستورها را انجام دهید و با همکاری با هم و اتحاد کامل مردم را با حکمت و پند و اندرز نیکو به راه خداوند و ساختن یک دنیای پاک دعوت کنید بدون شک موفق میشوید. وعده خداوند دروغ نیست که در آیه 55 سوره نور میفرماید: خدا به افرادی از شما که ایمان آوردند و کار درست کردند وعده داده است که آنها را جانشین قدرت‌های موجود می‌کند همانطور که قبلی‌ها را جانشین قدرت‌های قبل از خود کرد و دینی را که برای آنها پسندیده به قدرت می‌رساند (حاکم بر اجتماع می‌کند) و ترسشان را به امنیت خاطر تبدیل می‌کند، بطوری که فقط اطاعت بدون چون و چرای مرا بکنند و کسی را در این کار شریک من نکنند... همانطوری که این وعده را عملی کرد و دین توحید را جانشین شرک کرد. اگرچه در اثر بی اطلاعی مردم از قرآن، دین توحید را به شرک تبدیل کردند. ولی امروزه بیشتر مردم با سواد هستند و ترجمه قرآن به تمام زبانها در دسترس افراد هست و با خواندن آن دین واقعی را خواهند شناخت.

مسلمانان برای اینکار باید با اتحاد و همکاری از کلیه وسایل ارتباط جمعی مثل رادیو، تلویزیون، اینترنت، پست الکترونیکی، فیلم، سینما، تئاتر، کتاب، مجله، فتوکپی و امثال آن استفاده کنند، و بوسیله بانکی که تشکیل میدهند سرمایه‌ها را جمع و در راه ایجاد کار و تبلیغ دین بکار بیندازند، و با ایجاد مدارس و دانشگاه دیگران را با حقیقت دین (که دیدید) آشنا و متحد کنند. انجام این کارها وظیفه شما است و پاداش آن که یک دنیای پاک و رفاه خود و خانواده‌تان و تمام افراد بشر است از جانب خدا است. خدا همیشه به وعده خود عمل کرده و می کند. وظیفه هر مسلمانی در کوشش (جهاد) مالی و جانی امروزه این است که با همکاری و اتحاد با مسلمانان و استفاده از تمامی وسایل ارتباط جمعی این سخنان را بگوش جهانیان برسانند.

مسلمانان پس از این که توانستند مسلمانان را در این راه متحد کنند باید گروه‌های مختلفی تشکیل داده و این گروه‌ها را مسئول بررسی دیگر ادیان کرده و نشان دهند که همه ادیان خواستار این هستند که دنیای پاکی ساخته شود که در آن همه انسان‌ها مانند برادر با هم زندگی کنند و در آن کسی چشم به جان و مال و ناموس و آسایش روحی کسی ندوزد.

فرمان پنجم تا دهم ده فرمان تورات در شماره 12 تا 17 باب 20 خروج و شماره 16 تا 21 تثنیه میگوید: پدر و مادر خود را احترام نما ... قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن، بر همسایه خود شهادت دروغ مده، بخانه همسایه خود طمع مورز و به زن همسایه‌ات و غلامش و کنیزش و گاوش و الاغش و هیچ چیزی که از آنِ (مالِ) همسایه تو باشد طمع مکن.

عیسی در جواب کسی که به او میگوید: ای استاد نیکو چه عمل نیکو کنم تا حیات جاودانی یابم؟ در شماره 18 و 19 باب 19 انجیل متی میگوید: قتل مکن، زنا مکن، شهادت دروغ مده و پدر و مادر خود را حرمت دار و همسایه خود را مثل نفس خود دوست بدار. که دستور آخر آن مطابق شماره 18 باب 19 لاویان تورات - است.

اگر پیروان ادیان مختلف متوجه شوند که همه ادیان یک چیز را میخواهند یک دنیای پاک بجای مخالفت با هم، برای ساختن چنین دنیایی با یکدیگر همکاری خواهند کرد. ساختن چنین دنیایی احتیاج به بمب و موشک و تانک و مسلسل ندارد، بلکه اتحاد دینداران و اصلاح طلبان واقعی و شرکت در انتخابات کافی است تا نمایندگان خود را به مجلس بفرستند که قوانینی را که برای ساختن چنین دنیایی لازم است بگذرانند و زمینه اجرای آن را فراهم کرده و افراد را موظف به اجرای آن قوانین بکنند.

در خاتمه یادآور میشوم که مطابق آیه 11 رعد سوره 13 : خداوند وضع قومی را تغییر نمیدهد مگر اینکه خود آن قوم فکر و عمل خود را تغییر دهند.

در باره انتقاداتی که میشود به جوابهای من و دیگران مراجعه کنید و آنها را به صورت جزوه‌های کوچک تکثیر کرده و در اختیار افراد فریب خورده قرار دهید و از بحث هایی که ربطی به ساختن یک دنیای پاک ندارد خودداری کنید.