50

آیا ما واقعاً مسلمان هستیم ؟!!

مسلمان واقعی بدون چون و چرا تسلیم حکم و نظر خدا است. چون آیه 112 بقره سوره 2 میفرماید: آری هر کس خود را تسلیم خدا کرد و نیکوکار بود پاداش او پیش خداوندش هست و نه ترسی دارد نه محزون میشود. آیه 125 نساء را هم ببنید. آیه 22 لقمان سوره 31 میفرماید: هر کس خود را تسلیم حکم خدا میکند و نیکوکار است به دست آویز محکمی چسبیده. عاقبت کارها با خدا است.

کسی که از احکام و نظرهای خدا که در قرآن است اطلاع ندارد چگونه میتواند تسلیم حکم و نظر خدا باشد. چون آیه 44 و 45 و 47 مائده سوره 5 میفرماید: کسانی که مطابق آنچه خدا نازل کرده حکم نکنند کافر هستند، ظالم هستند، فاسق هستند. آیا این مدعیان مسلمانی مطابق این آیه کافر و ظالم و فاسق هستند یا مسلمان و تسلیم حکم و نظر خدا هستند؟ آیه 3 اعراف سوره 7 میفرماید: از آنچه از خداوندتان به شما نازل شده (یعنی از قرآن) پیروی کنید و از اولیائی غیر از آن پیروی نکنید ... آیا این مدعیان از قرآنی که نمی دانند چه دستورهائی در آن است و از دستورهای قرآن پیروی میکنند؟ هر جا در قرآن از پیغمبر سؤالی می‌شد اظهار نظری نمیکرد تا خدا به او بگوید چه بگو. مثل آیه 127 و 176 نساء سوره 4 که از پیغمبر ص در بارۀ زنان و کلا له فتوی (اظهار نظر) میخواهند و خدا می فرماید: بگو خدا در باره آنها فتوی میدهد. آیا این‌هایی که در باره هر چیز فتوی میدهند مسلمان و تسلیم حکم و نظر خدا هستند؟ آیه 15 حجرات سوره 49 میفرماید: مؤمنین واقعی کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آوردند بعد هم دچار شک نشدند و با مال و جان خود در راه خدا جهاد (کوشش) کردند. چنین افرادی در ادعای ایمان داشتن خود راست میگویند. آیا کسانی که اینطور نیستند باز مومن و مسلمان هستند؟ خداوند در آیه 103 آل‌عمران سوره 3 میفرماید: همگی به رشته الهی (به قرآن) بچسبید و دچار تفرقه نشوید .... آیا این نامسلمانان به قرآن چسبیده‌اند و متحد هستند و تفرقه ندارند؟ آیه 34 و 41 بقره سوره 2 میفرماید: آنها (یعنی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و فرزندانش) عده‌ای بودند که از دنیا رفتند، هر چه کردند مال خودشان است و شما هر چه بکنید مال شما است، در باره کارهائی که آنان میکردند از شما سوال و بازخواست نمیشود.

آیا این مدعیان مسلمانی بر خلاف نظر خدا غرق در گذشته نشده‌اند و به خوبی و بدی گذشتگان نپرداخته‌اند و کار آنها را به خدا واگذار نکرده‌اند یا جاهلانه قاضی اعمال گذشتگان نشده‌اند؟ آیا اینها باز مسلمان و تسلیم حکم و نظر خدا هستند؟

آیه 31 نساء سوره 4 میفرماید: اگر از گناهان بزرگی که از آنها نهی شده‌اید کناره گیری کنید گناهان دیگر شما (چه کوچک چه متوسط) شما را می بخشیم و شما را با احترام وارد بهشت (جای کریم) میکنیم. آیا اینهائی که سر مسائل جزئی که اثری از آنها در قرآن نیست به جان هم افتاده‌اند هدف بزرگ دین را که ساختن یک اجتماع پاک است فراموش نکرده‌اند؟ وای بر فریبکاری روحانی نماهای دین فروش.

آیا اگر از قرآن و هدف دین اطلاع داشتند و واقعاً تسلیم حکم و نظر خدا و متحد بودند یک کشور اسلامی از غرب فیلیپین تا غرب افریقا تشکیل نمیدادند و قدرت برتر جهان نبودند؟ آیا با وجود یک میلیارد و دویست میلیون جمعیت آگاه و متحد آلت دست دشمنان اسلام میشدند؟ آیه 31 و 32 روم سوره 30 میفرماید: از مشرکینی نباشید که دینشان را فرقه فرقه کردند (هر دسته ای پیرو یک نفر شدند) و بصورت گروه‌هائی در آمدند، که هر دسته به اعتقادات خود شاد هستند. آیا این نامسلمانان مشرک هستند یا موحد و فقط یک خدا (یک صاحب اختیار و کارفرما) دارند و کسی را در قانونگذاری شریک خدا نمیکنند؟ چون خدا در آیه 26 کهف سوره 18 میفرماید: خدا احدی را در قانونگذاری شریک خود نمی کند. آیا این مدعیان مشرک هستند یا مسلمان؟ خداوند در آیه 25 حدید میفرماید: پیغمبرانمان را با دلیل‌های روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم عدالت را برقرار کنند (نه اینکه در قرن بیستم و بیست و یکم مثل گرگان هار به جان مردم بیفتند) آهن را هم که سختی بسیار و منافعی برای مردم دارد نازل کردیم تا خدا کسانی را که او و پیغمبرانش را (در راه ساختن یک دنیای پاک) کمک می کنند بشناسد. خدا قوی و توانا است. اگر میخواست خودش اینکار را میکرد. خدا 28 بار در باره کار درست صحبت می کند. بصورت ایمان آوردند و کار درست کردند. از جمله در آیه 82 بقره سوره 2 که میفرماید: کسانی که ایمان آوردند و کار درست کردند اهل بهشت خواهند بود و همیشه در آن خواهند ماند. آیا این نامسلمانان کارهای درستی که در قرآن است انجام داده‌اند و یک دنیای پاک ساخته‌اند؟ خداوند در آیه 18 زمر سوره 39 میفرماید: به آن دسته از بندگان من که به سخنان گوش میدهند و از بهترین سخن پیروی میکنند مژده بده. خدا آنها را هدایت کرده و چنین افرادی عاقل واقعی هستند. آیا اینها بدون تعصب جاهلانه به حرف‌ها گوش میدهند و از بهترین سخن پیروی میکنند؟ آیه 64 آل‌عمران سوره 3 میفرماید: بگو ای اهل کتاب (ای دینداران جهان) بسوی کلمه‌ای بیائید که بین ما و شما مساوی است، که بنده (مطیع بدون چون و چرای کسی) جز خدا نباشیم و چیزی را در این بندگی شریک خدا نکنیم و بعضی از ما بعضی را غیر از خدا ارباب خود نگیرند. تا مردم فرقه فرقه نشوند و به جان هم نیفتند.