44

دین واقعی

قرآن پیام خدا است و خدا در آن مردم را برای ساختن یک دنیای پاک آماده کرده و راه آن را نشان داده و در آیه 105: 3 سوره آل‌عمران میفرماید: شما مثل کسانی که بعد ازاینکه علم برای آنها حاصل شد (حقیقت را دانستند) دچار تفرقه و اختلاف شدند نباشید. آنها عذاب بزرگی دارند. چه عذابی بزرگتر از تفرقه و اختلاف دیندارانی که باید یک دنیای پاک بسازند. ولی بجای اینکه برای اینکار متحد باشند تفرقه و اختلاف دارند وبه آن دامن میزنند در صورتیکه اگر ایمان داشتند و مسلمان یعنی تسلیم حکم خدا بودند متحد و یکپارچه بودند و در دنیا سرفراز و انگشت نما بودند. چون دارای کشوری بودند که از جزایر میندانائوی فیلیپین، شرقی‌ترین نقطه آسیا، تا مراکش، غربی‌ترین نقطه آفریقا، ادامه داشت و هیچ کشوری نمیتوانست به آنها زور بگوید و اموالشان را غارت کند و میتوانستند هر چه نیاز داشتند خودشان به بهترین شکل فراهم کنند و هیچ کشوری جرأت حمله به آنها را نداشت چون در چنین دریائی غرق میشد و چنین کشوری میتوانست دنیا را از چنگال ظلم ظالمین و فساد و خرابکاری و فاسدان نجات دهد. چون میتوانست به آنها بفهماند که همه پیغمبران پیغمبر (پیام‌بر. پیامبر) یک خدا هستند و همه آنها فرستاده شده‌اند که مردم عدالت را در جهان برقرار کنند. چون آیه 25: 57 سوره حدید میفرماید: همه پیغمبرانمان را با دلیل‌های روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان (وسیله سنجش کارهای درست و نادرست) فرستادیم تا مردم عدالت را برقرار کنند و آهن را که در آن سختی زیاد و منافعی برای مردم وجود دارد فرستادیم تا بدانیم چه کسی او و پیامبرانش را (در این راه برای ساختن دنیائی که در آن از ظلم اثری نباشد) یاری میکند ... اگر این مدعیان ایمان و مسلمانی واقعاً ایمان داشتند باید با متحد ساختن تمام افراد با ایمان و مسلمان سعی میکردند با زبان خوش و با حکمت و بصیرت مردم را از فوائد ساختن چنین دنیائی آگاه و با خبر میکردند و همه آنها را در این راه متحد و هم آهنگ (همآهنگ) میکردند. چون خداوند در آیه 125: 16 سوره نحل میفرماید: مردم را با حکمت و پند و اندرز نیکو به راه فرمان فرمایت (آقا و ارباب و فرمانده‌ات) دعوت کن و با بهترین روش با آنها گفتگو نما ... و آیه 34 و 35: 41 سوره فصّلت میفرماید: خوبی با بدی مساوی نیست. بدی را با خوبی دفع کن (جواب تندی طرف را با نرمی بده) چون آنوقت بین تو و کسی که دشمنی است دوستی صمیمانه‌ای بوجود می‌آید. البته به این مرحله افراد صبور و پر حوصله میرسند و فقط افرادی که بهره بزرگی از اخلاق دارند به آن میرسند. و آیه 53 سوره اِسراء سوره 17 میفرماید: به بندگان من بگو با بهترین وضع حرف بزنید. چون شیطان بین آنها خرابکاری میکند. شیطان دشمن آشکار انسان است. آیه 83: 2 سوره بقره میفرماید: با زبان خوش با مردم حرف بزنید... اگر این مدعیان مسلمانی تسلیم حکم خدا بودند میدانستند که خداوند در آیه 10: 49 سوره حجرات میفرماید: افراد با ایمان برادر هم میباشند. بین برادرانتان را اصلاح کنید. از نافرمانی و عذاب خدا بترسید تا مورد رحمت قرار گیرید. آیا این مدعیان مسلمانی در صدد اصلاح بین مسلمانان جهان و متحد ساختن آنان برای ساختن یک دنیای پاک میباشند یا هر کدام با پیروی از یکنفر در جبهه مقابل مسلمانان دیگر قرار گرفته‌اند و به آنها دشنام میدهند؟ آیه 10: 59 سوره حشر در باره دعای افراد با ایمان که تسلیم حکم خدا هستند میفرماید: کسانی که بعد از مهاجر و انصار آمدند میگویند خداوندا ما و برادرانمان را که قبل از ما ایمان آوردند بیامرز و در دل ما کینه‌ای نسبت به افراد با ایمان قرار نده. خداوندا تو رئوف و مهربانی. آیا اینها نمی‌خواهند از خواب غفلت بیدار شوند و واقعاً مسلمان ینی تسلیم حکم خدا باشند؟ آیا نباید برای تسلیم حکم خدا بودن اول قرآن را بخوانند تا از حکم‌ها و نظرهای خدای خود مطلع شوند؟ امیدوارم که این مدعیان که واقعاً خواستار این هستند که مسلمان و تسلیم حکم خدا شوند روزی از خواب غفلت بیدار شوند و با خدا و کتاب او و احکام و نظرهای او آشتی کنند و آلت دست فریبکاران دینی و سیاسی نشوند و یکپارچه در راه ساختن یک دنیای پاک کوشش کنند. چون آیه 4: 61 سوره صف میفرماید: خدا کسانی را دوست دارد که در راه او صف بسته (متحداً) چون ستونی آهنین و بنائی استوار میجنگند. امروزه احتیاجی به جنگ و خون ریزی (خونریزی) وجود ندارد. چون امروزه کار ساده شده و با اتحاد هر کاری را میتوان کرد. آری به اتفاق جهان میتوان گرفت. امروزه چاپ و رادیو و تلویزیون و فیلم و کاست و DVD و CD پیام را میتواند به سراسر جهان برساند و مردم را از ارزش عدالت آگاه کند و آنها را برای ساختن یک دنیای پاک متحد کند. چون مردم خواهند فهمید که سعادت و آرامش روحی واقعی در یک دنیای پاک است که در آن از ظلم اثری نباشد و مردم حقوق یکدیگر را رعایت کنند و عدالت بر جهان حکومت کند. چون در آنصورت حقوق انسانها رعایت میشود و انسان‌ها دغدغه خاطر و اضطراب و ترسی نخواهند داشت و جان و مال و ناموس و آسودگی خیال و آرامش فکرشان محترم خواهد بود و مورد تجاوز دیگران قرار نخواهد گرفت. چون دزدی و کم فروشی و زنا و هم جنس بازی و جنگی در کار نخواهد بود و انسان‌ها در ناز و نعمت بسر خواهند برد و چیزی که آنها را افسرده یا عصبانی کند وجود نخواهد داشت. چون انسان‌ها حقوق هم را رعایت خواهند کرد و انسان فقط شامل یک ملت یا یک نژاد یا یک قبیله یا یک دسته نخواهد بود و ملت‌ها یکدیگر را غارت و چپاول نخواهند کرد. فراموش نکنید که عدالت رعایت کلیه حقوق کلیه انسان‌ها است، نه اینکه ملتی دم از حقوق انسان‌ها بزند در صورتیکه خواستار غارت و چپاول مال و حقوق انسان‌های دیگر باشد.

اگر انسان‌ها معنی درست عدالت را بدانند وظیفه خود میدانند که با مال و جانشان دیگران را از خواب غفلت بیدار کنند و آنها را برای اینکار متحد کنند و با نشان دادن احتیاجات واقعی و سعادت واقعی انسان‌ها آنها را به بیدار کردن و آگاه ساختن دیگران تشویق کنند. باید توجه داشت که با اتحاد تمام دینداران که پیغمبرشان برای برقراری عدالت آمده هیچ احتیاجی به جنگ و خونریزی وجود ندارد. چون با اتحاد خود هر کس را که بخواهد خواسته‌های آنها را انجام دهد میتوانند به مجلس بفرستند یا رئیس جمهور یا نخست وزیر کنند. چون خواستاران وکالت مجلس و ریاست جمهوری یا نخست وزیری احتیاج به رأی مردم و بدست آوردن اکثریت آنان دارند. آنها میتوانند برای یک دوره یا چند دوره مردم را فریب دهند و بر خلاف قول و وعده خود عمل کنند و مردم پس از چند دوره افرادی را که به وعده و قول خود عمل کنند خواهند شناخت. آری به اتفاق (با اتحاد) جهان میتوان گرفت. اگر افراد با کتاب الهی خود آشتی کنند و کتاب‌های الهی ادیان دیگر را برای اطلاع از آن بخوانند متوجه میشوند که تمام آنها خواستار عدالت و حفظ جان و مال و ناموس و آرامش کلیه افراد بشر هستند. اگر افراد بجای خواندن رمان و روزنامه‌های خبری که خبر آن فردا کهنه میشود بفکر خواندن کتابهای اصلی ادیان مختلف بیفتند متوجه میشوند که همه یک چیز را میخواهند فقط دکانداران دین فروش مردم را از توجه به آن بازداشته و منحرف کرده‌اند. لذا تمام دینداران میتوانند و باید برای ساختن یک دنیای پاک متحد شوند و در جزئیات دین هر کس جزئیات و آداب و تشریفات دین خود را بجا آورد. البته اگر افراد بدون تعصب برای شناختن حقیقت، کتابهای دین‌های مختلف را بررسی کنند متحد خواهند شد.