38

اسلام دین همه پیغمبران الهی

همه پیغمبران الهی یک دین داشتند: تسلیم حکم و نظر خدا بودن. و همه دینداران واقعی مسلمان یعنی تسلیم حکم و نظر خداوند هستند. بیائید با هم این موضوع را بررسی کنیم.

المنجد مینویسد: الاِسلامُ : اَلاِنقیادُ لِاَمرِ الامِرِ وَ نَهیِه بِلا اِعتراضٍ اسلام تسلیم بودن (اطاعت محض) بدون چون و چرا در مقابل امر و نهی کننده است. قرآن در آیه 112 بقره سوره 2 میفرماید: آری هر کس خود را تسلیم خدا کند و نیکوکار باشد پاداشش پیش صاحب اختیارش (خداوند) محفوظ است نه ترسی دارد نه غصّه‌ای. این مطلب در جواب یهودیان و عیسویانی است که مطابق آیه 111 بقره گفتند هیچکس وارد بهشت نمیشود مگر اینکه یهودی یا عیسوی باشد (یهودی‌ها گفتند یهودی باشد و عیسویان گفتند عیسوی باشد) این آرزو و تصور ایشان است. به آنها بگو: اگر راست میگوئید دلیلتان را بیاورید. چون یهودیان میگفتند فقط فرزندان یهودا پسر چهارم یعقوب به بهشت میروند چون موسی ع در شماره اول باب 14 سفر تثنیه تورات - به بنی‌اسرائیل میگوید: شما پسران یَهُوَه خدای خود هستید. پس برای مردگان، خویشتن را مجروح منمائید و مابین چشمان خود را متراشید. و عیسویان میگویند: ایمان به مسیح باعث رستگاری است. در صورتیکه مسیح ع در شماره 21 تا 23: 7 انجیل متی میفرماید: نه هر که مرا خداوند خداوند (لُرد. آقا. سرور) گوید داخل ملکوت آسمان (بهشت) گردد بلکه آنکه اراده پدر مرا که در آسمان است بجا آورد * در آن روز (روز حساب) مرا خواهند گفت: خداوندا خداوندا آیا بنام تو نبوت ننمودیم؟ و به اسم تو دیوها را اخراج نکردیم؟ (بیماران را شفا ندادیم؟) و بنام تو معجزات بسیار ظاهر نساختیم؟ * آنگاه به ایشان صریحاً خواهم گفت که هرگز شما را نشناختم؛ ای بدکاران از من دور شوید. و در شماره 20: 5 متی میفرماید: بشما میگویم تا عدالت شما بر عدالت کاتبان و فریسیان (دو دسته از یهودیان) افزون نشود، به ملکوت آسمان هرگز داخل نخواهید شد.

اما موسی علیه‌السلام در شماره 4 تا 13: 24 لاویان کتاب عهد عتیق، تورات - میفرماید: اگر در فرایض من سلوک نمائید و اوامر مرا نگاه داشته آنها را بجا آورید * آنگاه باران‌های شما را در موسم آنها خواهم داد و زمین محصول خود را خواهد آورد و درختان صحرا میوه خود را خواهد داد * کوفتن خرمن شما تا چیدن انگور خواهد رسید؛ و چیدن انگور تا کاشتن تخم خواهد رسید و نان خود را به سیری خورده ؛ در زمین خود به امنیت سکونت خواهید کرد ... و در 1 تا 14: 28 تثنیه میفرماید: اگر آواز یَهُوَه خدای خود را به دقت بشنوی تا هوشیار شده تمامی اوامر او را که من امروز بتو امر میفرمایم بجا آوری آنگاه یهوه خدایت تو را بر جمیع امتهای جهان بلند خواهد گردانید * ... * در شهر مبارک و در صحرا مبارک خواهی بود * میوه بطن تو و میوه زمین تو و میوه بهایمت و بچه‌های گاو و بره‌های گله تو مبارک خواهند بود * ... در شماره 14 تا 17: 26 لاویان میفرماید: اگر فرایض مرا رد نمائید و دل شما احکام مرا مکروه دارد تا تمامی اوامر مرا بجا نیاورده عهده مرا بشکنید * من این را به شما خواهم کرد که خوف و سل و تب را که چشمان را فنا سازد و جان را تلف کند بر شما مسلط خواهم ساخت و تخم خود را بی فایده خواهید کاشت و دشمنان شما آن را خواهند خورد * و روی خود را به ضد شما خواهم داشت و پیش روی دشمنان خود منهزم خواهید شد و آنانی که از شما نفرت دارند بر شما حکمرانی خواهند کرد و بدون تعاقب کننده فرار خواهید نمود * ... و در شماره 15 تا 19: 28 تثنیه میفرماید: اما اگر آواز یهوه خدای خود را نشنوی تا هوشیار شده همه اوامر و فرایض او را که من امروز به تو امر میفرمایم بجا آوری آنگاه جمیع این لعنت‌ها به تو خواهد رسید و تو را خواهد دریافت * در شهر ملعون و در صحرا ملعون خواهی بود * سبد و ظرف خمیر تو ملعون خواهد بود * میوه بطن تو و میوه زمین تو و بچه‌های گاو و بره‌های گله تو ملعون خواهد بود * ... و عیسی مسیح ع در شماره 24: 14 انجیل یوحنا میفرماید: آنکه مرا محبت ننماید کلام مرا حفظ نمیکند و کلامی که میشنوید از من نیست بلکه از پدری است که مرا فرستاد. و در شماره 49: 12 یوحنا میفرماید: من از خود نگفتم؛ لکن پدری که مرا فرستاد به من فرمان داد که چه بگویم و به چه چیز تکلّم کنم. شماره 6 و 7 و 14: 17 یوحنا را هم ببینید. و شماره‌های اول تمام باب‌های سفر لاویان میفرماید: خداوند موسی (و هارون) را خطاب کرده گفت: ... بجز باب 8 و 9 آن. البته بعضی از باب‌ها ادامه باب قبلی است. وحی خداوند در قرآن معلوم است از جمله آیه 106 انعام سوره 6 که میفرماید: اتَّبِعْ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ . از آنچه از صاحب اختیارت (خداوندت) بتو وحی شده پیروی کن. و آیه 50 انعام که میفرماید: أَتَّبِعُ إِلاَّ ما يُوحى إِلَيَّ. بگو ... من فقط از آنچه بمن وحی میشود پیروی میکنم. لذا تمام پیغمبران گفتند ما فرستاده خدا و پیامبر خداوند هستیم. آنچه میگوییم وحی و دستور و نظر خداوند است از آن پیروی کنید. لذا تمام پیغمبران مسلمان هستند و دینشان اسلام (تسلیم محض خداوند بودن) است. آیه 19 آل‌عمران سوره 3 میفرماید: إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ. دین پیش الله (خداوند) اسلام (تسلیم حکم و نظر او بودن) است. و آیه 85 آل‌عمران میفرماید: مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ. کسی که دینی غیر از اسلام بجوید، هرگز از او قبول نمی‌شود و در آخرت از زیانکاران است. مطابق آیه 131 بقره سوره 2 ابراهیم گفت: تسلیم محض صاحب اختیار جهانیان (کلیه افراد بشر) شده‌ام. و ابراهیم ع و یعقوب ع به فرزندانشان سفارش کردند که فقط در حال اسلام (مسلمانی و تسلیم حکم و نظر خدا بودن) از دنیا بروید. مطابق آیه 72 یونس سوره 10 نوح ع گفت: به من دستور داده شده که از کسانی باشم که مسلمان (تسلیم محض حکم و نظر خداوند) هستند ... و یوسف ع در آیه 101 یوسف سوره 12 به خداوند عرض میکند: مرا مسلمان از دنیا ببر و به افراد درستکار بپیوند. و موسی ع درآیه 84 یونس سوره 10 به قومش میفرماید: اگر به الله (خدا: یهوه) ایمان آورده‌اید، اگر تسلیم حکم و نظر او (مسلمان) هستید بر او توکل کنید. آیه 52 آل‌عمران سوره 3 میفرماید: وقتی عیسی احساس کرد که یهودیان ایمان نمی‌آورند گفت: چه کسی یار من در راه الله (خدا) است؟ حواریون گفتند ما یار خداوند هستیم و به الله (خدا) ایمان داریم. شاهد باش که ما مسلمان (تسلیم محض حکم و نظر خداوند) هستیم. مسلماً هیچکدام آنها نمی‌گفتند ما به محمد ص و قرآن ایمان داریم و تسلیم احکام و نظرهای قرآن هستیم. چون آنها قرن‌ها پیش از پیغمبر اسلام ص بودند.

فراموش نکنید که اسلام تسلیم حکم و نظر خداوند بودن است نه هر حرفی که بنام دین و حکم و نظر خداوند زده شود. چون فریبکاران و دکانداران دینی که از راه دین کسب معاش میکردند و خرج خود و خانواده خود را تأمین میکردند وجود داشته‌اند و دارند و در تمام ادیان و مذاهب وجود داشته‌اند و دارند. این‌ها دین فروش هستند نه دیندار و مطابق نظر آیت الله مطهری در صفحه 184 و 185 کتاب بحثی در باره مرجعیت و روحانیت چاپ شرکت انتشار: آفتی که جامعه روحانیت ما را فلج کرده و از پا در آورده عوام زدگی است... این آفت عظیم معلول نظام مالی ما است ... حکومت عوام منشاء رواج بی حد و حصر ریا و مجامله و تظاهر و کتمان حقایق و آرایش قیافه و پرداختن به هیکل و شیوع عناوین و القاب بالا بلند در جامعه روحانیت ما شده که در دنیا بی نظیر است.

مسلمان واقعی تسلیم حکم و نظر خداوند است و از چیزی غیر از حکم و نظر خداوند پیروی نمیکند و برای اینکار کتاب دینی خود را میخواند و در آیات آن اندیشه و فکر میکند تا بفهمد چه وظایفی از طرف خداوند بر عهده او گذاشته شده است. چون خداوند در آیه 3 اعراف سوره 7 میفرماید: از آنچه از صاحب اختیارتان (خداوند) بشما نازل شده (از کتاب الهی) پیروی کنید و از اولیائی غیر از آن پیروی نکنید. و در آیه 44 مائده سوره 5 میفرماید: کسانی که مطابق آنچه خداوند نازل کرده (وحی. کتاب الهی) پیروی نکنند کافرند. و در آیه 20 مزمل سوره 73 میفرماید: تا آنجا که میتوانید قرآن بخوانید. و در آیه 24 محمد سوره 47 میفرماید: آیا در آیات قرآن نمی‌اندیشند یا بر دلها قفل زده شده؟ آیه 34 حج سوره 22 میفرماید: إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا. معبود شما (کسی که باید بنده و مطیع محض حکم و نظر او باشید) معبود یگانه‌ای است بنابراین تسلیم حکم و نظر او باشید. و آیه 20 آل‌عمران سوره 3 میفرماید: اگر تسلیم حکم و نظر خدا شدند واقعاً هدایت شده‌اند. و آیه 54 زمر سوره 39 میفرماید: به پیش صاحب اختیارتان برگردید و قبل از اینکه عذاب سراغ شما بیاید تسلیم او باشید. آیه 125 نساء سوره 4 میفرماید: دین چه کسی بهتر از دین فردی است که خود را تسلیم خدا (الله) کرده و نیکوکار است؟ اسلام دین همه پیغمبران الهی است و همه آنها برای اصلاح جامعه و ساختن یک دنیای پاک آمده‌اند، همانطور که خداوند در آیه 25 حدید سوره 57 میفرماید: پیغمبرانمان را با دلیل‌های روشن و کتاب و میزان فرستادیم برای اینکه مردم عادل باشند. و دنیائی ساخته شود که در آن اثری از ظلم نباشد.

مسلمان واقعی باشید و عاقلانه با همکاری یکدیگر در اصلاح جهان کوشش کنید.