برای شنیدن و دانلود دعاهای قران  اینجا  را کليک کنيد.
 

دربازار تلفن های اندروید و ایفون برنامه ورژن جدید "Quran Asan " را دانلود کنید.


برای ترجمه ساده انگليسي قران  اینجا را کليک کنيد

برای بررسی و دانلود کتاب بررسي موضوعي احکام قران  اینجا را کلیک کنید

برای بررسی و دانلود کتاب بررسي سوره به سوره احکام قران  اینجا را کلیک کنید

 برای شنیدن سخنرانی های تازه پیدا شده اینجا را کلیک کنید

All the new materials is posted in this section which after three months will be transferred to appropriate section.

For any questions/comments please send email to: info@bakhtiarinejad.com